digidtyle

جزوه موتورهای تک فاز

جزوه موتورهای تک فاز

جزوه-موتورهای-تک-فاز

دانلود جزوه موتورهای تک فاز ۶۲ ص فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه                                                    2
فصل 1- موتورهاي القاء يكفاز                                    3
1-1- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز                      4
1-1-1- تئوري ميدان دوگانه دوار                                6
1-1-2-تئوري ميدانهاي متقاطع                                7 
1-2- موتور القاء يكفاز با راه اندازي خودبخود                       8
1-3- موتور القاء با راه انداز خازني                             10
1-3-1- محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت         11
1-3-2- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز                   13
1-4-انواع موتورها با خازن راه انداز                           21 
1-5- موتور خازني                                        25
1-5-1- موتور خازني تك مقدار                                25
1-5-2-موتور خازني دو مقدار                                26   
1-6- موتورهاي يكفاز با قطب چاكدار                            28
فصل 2- موتورهايي كه از طريق رتور راه اندازي مي شوند                 30
2-1- موتور هاي ريپولسيوني ( دفعي )                           31
2-1-1-ساختمان موتور ريپولسيون                             32  
2-1-2- اصل ريپولسيون                                    32
2-1-3- موتور ريپولسيون جبراني                              34
2-1-4- موتور القاء با راه انداز ريپولسيون                        34
2-1-5- موتور القاء - ريپولسيون                               35
2-2- موتور هايي سري جريان متناوب                           36
2-2-1- موتور اونيورسال                                   38
2-3- موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك                        41
2-3-1- موتور مقاومت مغناطيسي                              42
2-3-2- موتور سنكرون پسماندي                               43

 
مقدمه

امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهاي تجارتي و غيره بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند 
موتورهاي كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوريكه پيشرفت محصولات جديد سازندگان سفينه هاي فضائي ، هواپيماها ، ماشينهاي تجارتي ، ماشين هاي ابزار و غيره در سايه طرح موتورهاي با قدرت كسر اسب بخار امكان پذير مي باشد
چون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسيار گوناگون است صنعت توليد موتور در زمينه انواع چنين موتورهائي تكامل پيدا كرده بطوريكه براي هر زمينه اي طرحي موجود است
موتورهاي يكفاز را ميتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازيشان تقسيم بندي كرد 
1- موتورهاي القاء- القاء يكفاز انشعابي- القاء يكفاز انشعابي خازني- با قطب چاكدار
2- موتورهاي ريپولسيون ( موتورهاي القائي )
3- موتورهاي سري جريان متناوب
4- موتورهاي سنكرون بدون تحريك
در اين مجموعه سعي بر اين شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهاي يكفاز تا حد نياز دانشجويان كارداني مورد بررسي قرار گيرد


 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما