digidtyle

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

كتاب-و-كتابخانه-در-تمدن-اسلامي-و-جايگاه-آن-در-ايران-و-دلايل-افول-اين-كتابخانه-ها

پایان نامه رساله كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها ۹۵ ص فرمت Word 

فهرست
خلاصه    1
مقدمه    2
ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام    3
كتابخانه هاي تمدن اسلامي    3
الف: كتابخانه هاي شخصي    6
ب: كتابخانه هاي مساجد    6
ج:كتابخانه هاي عمومي    6
معرفي برخي از كتابخانه هاي عمومي دوران اسلامي    7
كتابخانه حلب    7
كتابخانه شاپور    7
كتابخانه سيد رضي    8
كتابخانه سيد مرتضي    8
د- كتابخانه هاي نيمه عمومي    9
كتابخانه فارس    9
كتابخانه رامهرمز    9
كتابخانه بصره    10
كتابخانه ابن شاه  مردان    10
كتابخانه صاحب بن عباد    10
چگونگي اداره كتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها    11
شیوه های تهیه کتاب    11
کتابخانه های ایران اسلامی    12
دلايل افول كتابخانه هاي اسلامي    15
عوامل بروني    16
عوامل دروني    16
نتيجه    17
يادداشت‌ها :    18
Abstract    20
دكتر غلامحسين سعيديان    22
چكيده    22
كليد واژه‌ها    23
مقدمه    24
آذربايجان بزرگ و اميرخان تركمان    25
پي‌نوشت‌ها و توضيحات    36
منابع و مأخذ    48
سياست‌هاي شاه عباس اول در رونق تجاري ايران    52
چكيده    52
واژه‌هاي كليدي:    52
مقدمه    52
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت    57
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان    60
ب- احداث راه و کاروانسرا    60
ج- حمايت از اتباع خارجي ( بازرگانان و مبلغان مسيحي)    62
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابريشم    66
نتيجه    68
پي‌نوشت‌ها و يادداشت‌ها    69
فهرست منابع    73
عنوان مقاله:    77
چكيده:    77
كليد واژه‌ها    78
مقدمه:    78
الف: شهرها    81
ب: رودها و رودخانه‌ها    96
ج: درياها و درياچه‌ها    97
د-كوه‌ها    98
ه: دژها و قلاع    99
و: اماكن جغرافيايي ديگر    101
پي ‌نوشت‌ها    103
فهرست منابع و ماخذ    109

خلاصه

با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسلام، كه ناشي از تعاليم اين مكتب آسماني است، و وجود احاديث و روايات بيشماري از رسول اكرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جايگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشكار مي شود.در دوران تمدن اسلامي دو دوره كلي و بارز وجود دارد، دوران رشد و شكوفايي علم و دانش در اين تمدن، كه باعث به وجود آمدن كتابخانه هاي بسيار بزرگ و كاملي شد كه به كمك دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و ديگر دوره افوق كه در اين دوره به دلايل مختلفي از جمله عوامل دروني و بيروني، افول علم و دانش و در كنار آن كم رنگ شدن نقش كتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد مي باشيم.

كليد واژه ها: ايران- تاريخ- تمدن اسلامي – كتاب – كتابخانه ها

 

مقدمه

كتاب و كتابخانه در تمدن از درجه و جايگاه ويژه و والايي برخوردار بوده است. اين جايگاه بيشتر ناشي از تعاليم مكتب اسلام اس0ت. اسلام؛ مكتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزي توصيه مي كند. احاديث و روايات بيشماري از نبي اكرم و ائمه – عليهم السلام- درباره فضايل علم و دانش كه از طريق كتاب و كتابخانه منتقل مي شوند، وجود دارد.با توجه به عنايت خاصي كه مكتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزي و سعادتمندي را از آن علما مي داند، بديهي است كه توجه به كتاب به عنوان ابزاري با ارزش براي انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نبايد فراموش كرد كه معجزه پيامبر اسلام خود، كتاب است و در دومين سوره قرآن كريم در ابتدا به كتاب اشاره دارد. " ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين" (بقره، 2).

اگر چه در روزگاران قديم، كتاب همچون زمان حال گسترش پيدا نكرده بود، و افراد با سواد و كساني كه مي توانستند بنويسند و بخوانند قشر وسيعي از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ويژه در رابطه با اعتقادات ديني خود مبني بر حفظ و نگهداري قرآن كريم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پيامبر اسلام مي شنيدند، خود را موظف به نگارش مي دانستند و بر حفظ و نگهداري آنها مراقبت مي كردند.مسلمانان هر چه از زمان پيامبر دورتر مي شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقايع نيازمند تر مي ديدند و پا به پاي تكامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن كريم و آثار پيامبران و معصومين براي كسب اطلاع و آگاهي از اندوخته هاي اقوام ديگر نيز، تلاش وافر مي نمودند.

 

ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام

مسلمانان در آغاز، تعاليم ديني خويش را از طريق به ياد سپاري به نسل هاي بعد و ديگران انتقال مي دادند. هر چند مواردي موجود است كه مسلمانان از پوست حيوانات و ديگر ابزار نوشتاري نيز استفاده مي كرده اند.1 با پيدايش و ورود پاپيروس، مخصوصا، رونق صنعت كاغذ سازي در ميان مسلمانان، در عرصه تعليم و تعلم و كتابت دگرگوني عمده اي پديدار شد و به آن سرعت بخشيد. نبايد فراموش كرد كه ورود علوم و دانش يوناني و كشاكش فكري فرق و مذاهب اسلامي از ديگر عواملي بودند كه بر رونق بازار كتاب و حرفه هاي وابسته به آن افزودند.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما