digidtyle

پایان نامه بررسي ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

پایان نامه بررسي ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

پایان-نامه-بررسي-ميزان-اضطراب-دانشجويان-پسر-دانشگاه-تبريز-قبل-از-امتحانات-و-در-ايام-امتحانات

دانلود پایان نامه رساله بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات ۷۴ ص فرمت word

 

فهرست:

فصل اول : ادبيات پژوهش

مقدمه     1
بيان مسئله     4
اهميت و ضرورت پژوهش     6
اهداف پژوهش     8
فرضيه‌هاي پژوهش     8
تعريف متغيرها     9

فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق 

مقدمه     11
اضطراب     11
علائم اضطراب     19
بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند.    20
رويكردهاي نظري به اضطراب     24
اضطراب امتحان     32
پيشينه تحقيقات     39

فصل سوم : روش تحقيق 

مقدمه     45
عنوان         صفحه

جامعه آماري     45
نمونه آماري     45
شيوه  اجراي تحقيق     49
روش‌هاي آماري     49

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي

مقدمه     51
يافته‌هاي توصيفي     52
يافته‌هاي استنباطي     55

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري 

مقدمه     57
بحث و نتيجه‌گيري     57
پيشنهادهاي كاربردي     60
پيشنهادهاي پژوهشي     61
محدوديت‌هاي پژوهش     62

منابع و ضمائم     63

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما