digidtyle

پاورپوینت-مديريت و کنترل پروژه-77اسلاید- فرمتpptx

پاورپوینت-مديريت و کنترل پروژه-77اسلاید- فرمتpptx

پاورپوینت-مديريت-و-کنترل-پروژه-77اسلاید-فرمتpptx

مديريت و کنترل پروژه،پروژه چيست،خصـوصيات يك پـــروژه ،چرخه زندگي پروژه،فعاليت چيست،منابع چيست،تعريف مديريت پروژه ،مسئوليت هاي مديريت

 -  پــروژه از يك مجمـوعه فعـاليت تشكيل ميشـود ، بطـوريكه با انجـام اين فعـاليتها پــروژه بـه اتمام مي رسـد .

بيـن فعاليتها روابط و وابستگـي يا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد

فعـاليتها مــرز دار هستنــد ، يعني پــروژه فـرآينـد گسستـه دارد

هـر پــروژه داراي يك نقطـه شــروع و يك نقطه پايان مي باشد

هـر پــروژه داراي يك هدف مشخص و قابل ارزيـابي است.

هر پروژه داري يک کيفيت تعريف شده براي اجرا مي باشد.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما