digidtyle

دانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی

دانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی

دانلود-پاورپوینت-نظریه-های-یادگیری-در-روانشناسی

تعريف آموزش :

-          آموزش از پيش تعيين شده است

-          به منظور يادگيري بين دانش آموز و معلم صورت مي گيرد

-          همراه با كنش متقابل است

-          آموزش ابزاري براي يادگيري است

-          آموزش بعد بيروني دارد در حاليكه يادگيري جنبه دروني دارد

-          آموزش ممكن است به يادگيري نينجامد

حافظه چیست؟

-          حافظه با يادگيري فرق دارد

-          حافظه عبارتست از ثبت نسبتا پايداري كه زيربناي يادگيري است

-          حافظه شامل پردازشهاي مختلفي است كه در زمان معيني ثبت مي شود

-          از نظر رفتار گرايان حافظه همان يادگيري است

-          از نظر روانشناسان شناختي ، حافظه با يادگيري فرق دارد چون متأثر از عوامل پردازشي است

تعریف رشد:

-          رشد تغييراتي پيوسته و منظم است كه در نتيجه گذشت زمان بوجود مي آيد.

-          رشد و يادگيري تأثير متقابل دارند

-          رشد زمينه يادگيري را فراهم مي كند و يادگيري هم منجر به رشد بهتري مي شود

-          يادگيري به تمرين وابسته است در حاليكه در رشد يا تأثير يادگيري وجود ندارد و يا تأثير آن كند است.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما