digidtyle

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق

بررسی-میزان-بیان-ژن-آلفا-آمیلاز-کبدی-به-روش-real-time-pcr--در-بافت-کبد-موش-های-نرمال-و-چاق

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه و اهداف

آلفا آمیلاز آنزیمی از راسته هیدرولازها است  که پیوندهای 1به4 آلفا گلیکوزیدی در پلی ساکاریدها را کاتالیز می کند و یکی از مهمترین آنزیم های گوارشی است. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز (مانند چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند به مطالعات درمانی چاقی و  سندرم متابولیک  کمک نماید.

مواد و روش ها

موش ماده NMRI (6 هفته ای) به طور تصادفی به 4 گروه (8=n)تقسیم شدند. گروه اول  موش های نرمال بودند که تحت هیچ تیماری قرار نگرفته بودند. گروه دوم  موش های نرمال بودند که عصاره ی آبی الکلی چای سبز (به میزان 2/0 میلی گرم) مصرف کرده بودند. گروه سوم موش هایی بودند که رژیم غذایی پر کالری دریافت کرده بودند وگروه چهارم موش هایی بودند که علاوه بر این که رژیم غذایی پر کالری دریافت کرده بودند در این مدت از عصاره ی آبی الکلی چای سبز هم (به میزان 2/0 میلی گرم) دریافت کرده بودند. طی  8 هفته، در 4 گروه وزن بدن به صورت هفتگی اندازه گیری شدو پس از پایان دوره بافت کبدی جدا شده و بیان آلفا آمیلاز کبدی اندازه گیری شد. پس ازجداسازی RNA و سنتزcDNA،Real time -PCR با پرایمر اختصاصی برای ژن  Amy-1 ژن انجام شد.

نتایج

متوسط تغییرات بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش های چاق عادی در مقایسه با موش های کنترل عادی  افزایش یافته، و این افزایش از لحاظ آماری معنی دار است (P value≤0.01).همچنین متوسط تغییرات بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش های چاق تیمار در مقایسه موش های چاق عادی کاهش یافته، واین کاهش هم از لحاظ آماری معنی دار است ( P value≤0.04). لذا می توان گفت مصرف هم زمان چای سبز با رژیم غذایی پر کالری اثر کاهنده بر روند افزایش بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی دارد.

چاقی به عنوان یک خطر بزرگ برای سلامت انسان شناخته می شود. چاقی می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی (به طور عمده بیماری قلبی و سکته مغزی)، دیابت نوع 2، اختلالات اسکلتی عضلانی (به خصوص آرتروز) و انواع خاصی از سرطان (آندومتر، پستان و روده بزرگ) را افزایش دهد (74).

عموما کربوهیدرات ها یکی از  اجزای اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی می باشند . کربوهیدرات ها قبل از اینکه توسط بدن جذب شوند باید به مونوساکاریدها شکسته شده باشند. این تجزیه با استفاده از دو آنزیم رخ می دهد: آمیلاز و گلوکوزیداز(55).

بنابر این جستجو برای یافتن مهار کننده قوی و کاربردی آلفا گلوکوزیداز و آلفا آمیلاز به عنوان ابزاری برای درمان چاقی مطرح شده و در حال حاضر تبدیل به کانونی برای پژوهش گردیده است.تا به حال مهار کننده های مختلفی برای آلفا آمیلاز شناسایی شده است که از آنها می توان به فلاونوئید ها اشاره کرد که از جمله آنها می توان به کاتچین ها اشاره کرد. کاتچین ماده موثره چای سبز می باشد (65). لذا احتمال دارد چای سبز نقش مهاری برای بیان ژن آلفا آمیلاز داشته باشد.

در این تحقیق قصد بر آن بوده است که از عصاره ی چای سبز به عنوان مهارکننده بالقوه بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش ها استفاده شود. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز(چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلازکبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند به مطالعات درمانی چاقی و  سندرم متابولیک  کمک نماید.

 

 

 

1-2-اهداف پژوهش

  •   بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR   در بافت کبد موش های نرمال و چاق

-  بررسی اثر چای سبز بر روند چاقی موش های چاق  و نرمال

1-3-فرضیات اصلی پژوهش

-  عصاره ی چای سبز اثر بازدارنده بر روند چاقی موش های چاق دارد.

- بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های چاق بیشتر از موش های نرمال است.

- بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های چاق تیمار شده با چای سبز نسبت به موش های چاق غیر تیمار کمتر است.

- بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های نرمال تیمار شده با چای سبز نسبت به موش های نرمال غیر تیمار کمتر است.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

 در کلیه مقالات مطالعه شده اثر چای سبز بر روی فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفته است در صورتی که قصد این پژوهش مطالعه اثر عصاره ی آبی و متانولی چای سبز بر بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در موش چاق و نرمال است.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما