digidtyle

آرتروز و درمان آن

آرتروز و درمان آن

آرتروز-و-درمان-آن

آشنايي مقدماتي با آرتروز:

آرتروز به معنای ساییدگی مفصل و تخریب سطح مفصلی و بدنبال آن 

تغییر شکل، درد و محدودیت حرکت در مفصل است

.

آرتریت Arthritis به معنای التهاب مفصل است و استئوآرتریت 

Osteoarthritis شایع ترین نوع آرتریت است. در استئوآرتریت 

مشکل اصلی در غضروف مفصلی است و بعد از مدتی استخوان 

مفصل هم دچار آسیب میشود. آرتروز Arthrosis یک کلمه یونانی به معنای مفصل است ولی به معنای استئوآرتریت هم بکاربرده میشود.

 در فارسی بجای کلمات استئوآرتریت و آرتروز از کلمه “ساییدگی

 مفصل” هم استفاده میشود

ساختمان مفصل چیست؟

مفصل جایی است که دو استخوان در کنار هم قرار میگیرند. مفصل 

باعث میشود قسمت های مختلف بدن نسبت به هم حرکت کنند و 

حرکت استخوان ها در مفصل به علت کششی است که از طریق

 عضلات به آنها اعمال میشود. دو انتهای استخوان ها در جایی که با 

هم مفصل میشوند به وسیله پرده بافتی محکمی پوشیده شده که به آن

 کپسول مفصلی میگویند.

در اطراف کپسول مفصلی نوارهای بافتی محکمی قرار دارند که به 

آنها لیگامان یا رباط میگویند و مسئول پایدار کردن مفصل هستند.

 

غضروف یک بافت سخت ولی صاف و قابل انعطاف است که روی 

انتهاهای استخوان ها در محلی که در کنار هم قرار می گیرند را می پوشاند

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما