digidtyle

بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

بررسی-مقاومت-به-شکست-دندانهای-اندو-شده-باروشهای-مختلف-ترمیم-تاج-و-ریشه

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


هدف :  بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود.

مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه كشيده شده انتخاب شده و به طور تصادفي به پنج گروه دوازده تایی تقسيم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 ميلي متري بالاي CEJ قطع شد. سپس حفرات  MODبه ابعاد 3 ميلي متر بعد باكولينگوالي و كف جينجيوالي در حد  CEJ تراشيده شدند. پس از انجام درمان ريشه، در گروه اول پين شماره یک همرنگ دندان به طول تقريبي 8 ميلي متر با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama)  سمان و تاج با کامپوزیتEstelite Sigma  Quick (Tokuyama)  ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه باادهزیو(Tokuyama) Bond Force و کامپوزیت لایت کیور(Tokuyama) Estelite Sigma Quick  بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster Dent (USA)  و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد. در گروه چهارم از سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ترمیم شد. در گروه کنترل (گروه 5) دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت نگه داري شد، سپس نمونه ها تحت 1000 چرخه حرارتی واقع شدند و در آکریل رزینی مانت گردیدند. نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال با سرعت یک میلی متر در دقیقه قرار داده شد. مقادیر مقاومت به شکست و نحوه ی شکست نمونه ها ثبت گردید. داده ها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و Fisher’s Exact واکاوی آماری شدند(05/0P<).

 یافته ها :گروه چهارم بالاترین و گروه سوم کمترین مقاومت به شکست را داشتند. مشخص گردید که تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(05/0P<). تفاوت های معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای 4 و 5 با سایر گروههای آزمایش وجود داشت(05/0P<). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای 1، 2، 3وجود نداشت(05/0P>).

نتیجه گیری : برای دندانهای درمان ریشه، بازسازی ریشه با  پست شفاف و سمان رزینی پاناویا و ساخت تاج با کامپازیت رزین نوری میزان مقاومت به شکست دندانها را تا حد دندان های سالم افزایش داد.

مقدمه

          درمان دندانهای درمان ریشه شده که ساختمان تاجی آنها دچار تخریب شدید شده اند، همیشه مدنظر بوده است . بیماران و دندانپزشکان برای ترمیم چنین دندانهایی، بدنبال روشی بوده اند که ترمیم دوام و بقای بیشتر داشته و از هزینه های گزاف و مراحل پیچیده، مستثنی باشد. امروزه بسياري از دندانپزشكان استفاده از سيستم هاي پست پيش ساخته را ترجيح مي‌دهند، زيرا  آنها بسيار كاربردي،كم هزينه و در برخي موارد نسبت به پست وکورهای ريختگی محافظه كارانه ترند.

در ريشه ها ي به شدت تخريب شده، يك فايبر پست متصل شده بطور ادهزيو ممكن است استحكام شكست را بهبود بخشد و توزيع و انتقال استرس بهتری را انجام دهد، بنابراين سبب تقويت دندان مي‌شود.

از جمله روشهای ترمیم دندانهای اندو شده استفاده ازپست و کور ریختگی، پستهای پیش ساخته،  بیلدآپهای تاجی به کمک مواد ترمیمی مانند آمالگام، کامپوزیت و ... می باشد که البته هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. به دلیل استفاده وسیع از این نوع درمان ها، و با توجه به اینکه قسمت اعظم مواد پرکننده کانال (گوتاپرکا) برای ایجاد فضای پست تخلیه می شود و همچنین امکان وجود کانالهای فرعی نیز هست و گوتاپرکای باقیمانده در قسمت اپیکالی کانال نیز نمی تواند سیل لازم را برای کانال فراهم نماید، ایجاد سیل به وسیله مواد سازنده پست و کور  و ماده چسباننده مهم و ضروری است .

÷همواره باندینگ بین سمان و پست یکی از مشکلات سمان کردن پستها است. به نظر می رسد با استفاده از کامپوزیت به جای پست سمان شونده یکی از اینترفیسهای باند شونده حذف می شود و مسئله باندینگ فقط موکول می شود به کفایت باند بین دندان/ ادهزیو/ کامپوزیت و همچنین مشکل C  -فاکتور زیاد در حین سمان کردن پستها حذف می شود. اگر تصور کنیم که در واقع یکی از علل اصلی شکست در درمانهای ترمیمی، کاهش مقاومت به شکست دندان و ترمیم است لذا هدف این مطالعه بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه می باشد.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما