digidtyle

بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA

بررسی-تیتر-آنتی-بادی-حاصل-از-واکسن-tri-reo-در-فارم-های-مادر-گوشتی-بروش-elisa

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. 

مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای و بهداشتی دارای شرایط مشابهی بودند انتخاب گردیدند و در آن‌ها دو بار از واکسن کشته Tri-Reo استفاده گردید. جهت بررسی تغییرات تیتر آنتی‌بادی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت ارزیابی تاثیرات واکسن مصرفی قبل از تجویز واکسن و در هفته 4 و 8 بعد از تزریق واکسن و در سن 42 هفتگی از آزمایش الایزا استفاده گردید. جهت بررسی تاثیر واکسن بر افزایش تیتر آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون از آزمون t جفت نمونه‌ای استفاده بعمل آمد

نتایج و بحث:  نتایج مطالعه نشان داد که پس از تجویز واکسن تیتر آنتی‌بادی بطور بسیار معنی‌داری افزایش پیدا کرد (p<0.01). همچنین عیار آنتی‌بادی چهار هفته پس از تزریق واکسن 304/719±96/22487، هشت هفته پس از واکسیناسیون 236/579±64/24551، و در سن 42 هفتگی 876/447±20/18642 بود که نشان دهنده حفظ میزان آنتی‌بادی در طی دوره تولید می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تجویز دو نوبت واکسن کشته رئوویروس Tri-Reo تیتر حفاظتی مناسبی در آزمایش الایزا ایجاد می‌نماید که می‌تواند علاوه بر حفاظت گله‌های مادر گوشتی، نتاج این گله‌ها را نیز از علائم ناشی از رئوویروس حفاظت نماید.

-1- مقدمه

         رئوویروسها از اعضای جنس اورتو رئو ویروس و از خانواده ی رئو ویریده هستند (Al-Muffarej et al., 1996).  با توجه به جنس پرنده ی درگیر    می توانند علائم متفاوتی از خود نشان دهند. از لحاظ مشخصات آنتی ژنیک, پاتوتیپ , پاتوژنسیتی , رشد در محیط کشتهای متفاوت , حساسیت به تریپسین و گونه ی میزبان از همدیگر متمایز می‌شوند (Saif et al., 2008).

رئوویروس ها از بافتهای متفاوت جوجه های مبتلا جدا شده اند که با توجه به عضو درگیر در آنها آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی/ سندرم عدم جذب/ مشکلات تنفسی وگوارشی/ کاهش قدرت سیستم ایمنی وسندرم عدم رشد دیده میشود (Cook et al., 1984).

اغلب موارد رئوویروسها علائم کلینیکی خاصی از خود بروز نمی دهند. بیماری در سنین متفاوت میزبان علائم متفاوتی بروز می دهد و سطح ایمنی جوجه ها , پاتوتیپ ویروس و عضو درگیر از دیگر عوامل تعیین کننده ی شدت بروز علائم هستند.

در طیور گوشتی رئوویروسها قادر به ایجاد خسارات اقتصادی فراوان ناشی از بالا رفتن تلفات , آرتریت/ تنوسینوویت ویروسی می باشند(Saif, 2003). و کاهش راندمان رشد و وزن گیری، عدم تغذیه ی مناسب و بالا رفتن ضریب تبدیل که همگی به نحوی در تعیین ارزش اقتصادی نهایی جوجهها نقش تعیین کننده دارند از دیگر خسارات ناشی از  درگیری گله به این ویروس است (Afaleq et al., 1989).

گله های مادری که قبل از شروع تولید به این ویروس مبتلا میشوند دچار کاهش تولید ,کاهش جوجه در آوری و مهم تر از همه انتقال این ویروس از مادر به جوجه را می بینیم که همگی دارای بار اقتصادی بر دوش این صنعت می باشد.

اصلی ترین و آسان ترین روش تشخیص رئوویروس کشف آن در جوجه های مبتلا به آرتریت ویروسی است. این بیماری در نزدیک صد در صد گله های جای جای نقاط جهان رویت گردیده است و چه در نژادهای سنگین وزن و چه در نژادهای سبک وزن قادر به بروز علائم می باشد. سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها را میتوان در محیط آزمایشگاه به پرنده منتقل کرد , هرچند که ممکن است علائم ایجاد شده در طیور در این محیط دقیقا مشابه عوارض این ویروس بر روی طیور صنعتی در محیط فارم نباشد (Saif et al., 2008). به دلیل اهمیت وافر آرتریت ویروسی، آن را جدا از سایر بیماری های ناشی از رئوویروس ها بررسی میکنیم.

 

1-2- آرتریت ویروسی

این بیماری  از مهمترین بیماری هایی است که توسط سروتیپ ها و پاتوتیپ های متفاوت رئوویروس ها  در طیور دیده می شود 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E47657273686F7769747A3C2F417574686F723E3C596561723E313937333C2F596561723E3C5265634E756D3E31333332393C2F5265634E756D3E3C446973706C6179546578743E2847657273686F7769747A3C7374796C6520666163653D226974616C6963223E20657420616C2E3C2F7374796C653E2C20313937333B204769616D62726F6E653C7374796C6520666163653D226974616C6963223E20657420616C2E3C2F7374796C653E2C2031393931293C2F446973706C6179546578743E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31333332393C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2276643272787473747A397432617065357374757632617832647464767761746566783530223E31333332393C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E47657273686F7769747A2C20412E3C2F617574686F723E3C617574686F723E576F6F6C65792C20522E20452E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C7469746C65733E3C7469746C653E436861726163746572697A6174696F6E206F662074776F2072656F766972757365732069736F6C617465642066726F6D207475726B657973207769746820696E66656374696F757320656E746572697469733C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E417669616E204469733C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E417669616E2044697365617365733C2F66756C6C2D7469746C653E3C616262722D313E417669616E204469733C2F616262722D313E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3430362D31343C2F70616765733E3C766F6C756D653E31373C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E323C2F6E756D6265723E3C65646974696F6E3E313937332F30342F30313C2F65646974696F6E3E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E416E696D616C733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E436869636B20456D6272796F3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E43756C7475726520546563686E69717565733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E456E746572697469732F6D6963726F62696F6C6F67792F2A7665746572696E6172793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E466C756F72657363656E7420416E7469626F647920546563686E697175653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4B69646E65793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506F756C7472792044697365617365732F2A6D6963726F62696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A52656F766972696461652F636C617373696669636174696F6E2F696D6D756E6F6C6F67792F69736F6C6174696F6E2026616D703B3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E707572696669636174696F6E2F706174686F67656E69636974793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E52656F7669726964616520496E66656374696F6E732F6D6963726F62696F6C6F67792F2A7665746572696E6172793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E2A5475726B6579733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E56697275732043756C7469766174696F6E3C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E313937333C2F796561723E3C7075622D64617465733E3C646174653E4170722D4A756E3C2F646174653E3C2F7075622D64617465733E3C2F64617465733E3C6973626E3E303030352D3230383620285072696E7429262378443B303030352D3230383620284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E343335313431393C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C72656C617465642D75726C733E3C75726C3E687474703A2F2F7777772E6E6362692E6E6C6D2E6E69682E676F762F7075626D65642F343335313431393C2F75726C3E3C2F72656C617465642D75726C733E3C2F75726C733E3C6C616E67756167653E656E673C2F6C616E67756167653E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C436974653E3C417574686F723E4769616D62726F6E653C2F417574686F723E3C596561723E313939313C2F596561723E3C5265634E756D3E31333334353C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E31333334353C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D2276643272787473747A397432617065357374757632617832647464767761746566783530223E31333334353C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4769616D62726F6E652C204A2E204A2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E48617468636F636B2C20542E204C2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4C6F636B6162792C20532E20422E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E506F756C74727920536369656E6365204465706172746D656E742C2041756275726E20556E69766572736974792C20416C6162616D612033363834392D353431362E3C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E456666656374206F662061206C6976652072656F76697275732076616363696E65206F6

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما