digidtyle

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز

بررسی-تاثیر-درمانی-روش-جراحی-پرکوتانه-در-درمان-سنگ-های-کلیوی-در-مقایسه-با-روش-جراحی-باز

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.


مقدمه: برآورد ميشود كه حدود ٢تا ٣ درصد از افراد جامعه مبتلا به سنگ مجاري ادراري ميباشند . براي پيشگيري و درمان طبي اين بيماران كار اساسي نميتوان انجام داد ولي روشهاي جراحي ساده و راحت براي خارج كردن سنگ ابداع شده است.در این مطالعه بر آن شدیم تا روش جدید PCNL را با جراحی باز سنگ مقایسه کنیم.

 

مواد و روش کار:بیماران با سنگ های بزرگتر از 2 cm انتخاب و بر اساس نظر جراح به 2 گروه PCNL و جراحی باز تقسیم شدند و ازنظر مدت زمان بستری در بیمارستان،مدت زمان بازگشت به کار ،تعداد دوز مخدر دریافتی،طول زمان عمل جراحی ،عوارض جراحی ،درصد  complete stone free rateو تعداد واحد پک سل دریافتی با هم مقایسه شدند.

 

نتایج:15 بیمار PCNL و 20 بیمار جراحی باز شدند.به طور معناداری مدت زمان بستری در بیمارستان ،مدت زمان بازگشت به کار ،مقدار دوز مخدر مصرفی و مدت زمان انجام عمل در PCNL کمتر از جراحی باز بود.از طرفی تعداد واحد پک سل دریافتی به طور معنادار در جراحی باز کمتر از PCNL بود.بین مابقی متغیرها در 2 گروه تفاوت معنادار وجود نداشت.

 

نتیجه گیری:با پیشرفت تکنولوژی دوران جراحی باز روبه اتمام است.شکاف جراحی کوچک و مناسب از لحاظ زیبایی،مدت زمان بستری و بازگشت به کار کمتر در روش PCNL استفاده از این روش را روز به روز گسترش خواهد داد.

 

با توجه به مشکلات فراوان  سنگهای سیستم ادراری از جمله درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.

اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما اغلب سنگهای بزرگتر نیاز به جراحی و در آوردن سنگ دارند(2).در جراحی باز سنگهای ادراری بیمار متحمل تمام عوارض یک جراحی اعم از عوارض داروهای بی هوشی،ونتیلاسیون مکانیکی،شکاف جراحی عمیق،مدت زمان طولانی استراحت در بستر تابازگشت به کارو...میباشد.با توجه به این عوارض OSS (جراحی باز سنگ های ادراری) آرام آرام به کنار رفته و روش کمتر تهاجمی تری به نام PCNL(percutaneous nephrolithotripsy)  معرفی شده است،لذابرآن شدیم تا ارزش درمانی این روش را در درمان سنگهای کلیوی بررسی نماییم.در این روش یک شکاف جراحی به اندازه 1تا2سانتیمتر روی پوست داده میشود،سپس زیر گاید فلوروسکوپی با یک سوزن واردکالیس میشویم و از روی آن یک گایدوایر رد کرده و این تراکت را دیلاته میکنیم،یک استوانه ی 3 فرنچی وارد تراکت جراحی می کنیم و از آنجا نفروسکوپ را وارد کرده ،سنگ را دیده و آن را میشکنیم.

PCNL شکاف جراحی کوچکی داشته،مدت بستری در بیمارستان به دنبال آن کوتاه تر ،مصرف آنالژزیک در آن بسیار کمتر و به علاوه یک روش کمتر تهاجمی میباشد.سنگهای سیستم ادراری از جمله سنگهای با حجم بزرگ در ایران بسیار شایع هستند درصورتی که یکبار بیمار تحت عمل OSS قرار بگیرد،چون این سنگها اغلب عودکننده اند،انجام عمل دوم بسیار سخت تراست،پس انجام PCNL به صورت اولیه یا درکسی که نیاز به جراحی مکرر به علت عود سنگ دارد راحت تر است.

خدمات موجود:درحال حاضر از روش OSS در ایران در مراکز غیر استانی استفاده میشود و ما بر آنیم که روش PCNL  که در استان قم تازه راه اندازی شده را بررسی کنیم.

در این تحقیق میخواهیم ارزش درمانی PCNL را به صورت آینده نگر و case-control بررسی نماییم.

 

 

الف اهدف اصلي طرح:

بررسی ارزش درمانی PCNL و مقایسه آن با جراحی باز سنگ(OSS)  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

 

   ب- اهداف فرعي طرح:

1.مقایسه مدت بستری بیماران درمان شده با PCNL  با OSS در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

2.مقایسه مقدار داروی  مخدرمورد نیاز در هر دو روش.

3.تعیین زمان بازگشت به کار در هر دو روش.

4.تعیین طول زمان عمل در هر دو روش.

5.تعیین میزان خونریزی در هر دو روش.

6.مقایسه میزان عوارض در هر دو روش.

 

  ج- فرضيات سئوالات :

1.ارزش درمانی PCNL از OSS در درمان بیماران  مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390بیشتر است.

2.مدت بستری در روش درمان PCNL با OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390متفاوت است.

3.زمان بازگشت به کار در روش PCNL  از OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.کمتر است.

4. طول زمان عمل در روش PCNL از OSS در  بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390کمتر است.

5.میزان خونریزی در روشPCNL با OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 متفاوت است.

6. میزان عوارض در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390  کمتر است.

7.مقدار داروی مخدر مورد نیاز برای PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر است.

محدودیت های پژوهش:

نواقص پرونده های بیماران و انجام محدود عمل PCNL

واژه ها و اصطلاحات:

سنگهای ادراری

PCNL: (percutaneous nephrolithotripsy)

OSS:(open stone surgery)

رنال کولیک

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما