digidtyle

دانلود پایان نامه نیرگاه های خورشیدی در ایران

دانلود پایان نامه نیرگاه های خورشیدی در ایران

دانلود-پایان-نامه-نیرگاه-های-خورشیدی-در-ایران

چکیده

اين پروژه شامل سه فصل است كه در فصل اول ابتدا به توصيف انرژي خورشيدي و تاريخچه كاربرد آن پرداخته شده است و سپس به معرفي انواع نيروگاههاي خورشيدي كه در حال حاضر در دنيا به بهره برداري و يا در حال آزمايش و بررسي مي باشد پرداخته شده است كه در همين فصل همراه با معرفي انواع نيروگاهها، مشخصات فني و اجرايي و راندمان اين نيروگاهها به صورت مستقل از هم بررسي شده است. 

در فصل دوم ، نيروگاههاي خورشيدي را از لحــاظ اقتــصادي بررسي كرده و در نهايت اين نيروگاه را با بادي و سيكل تركيبي از نظر اقتصادي باهم مقايسه مي كنيم.

در فصل سوم ، به بررسي موقعيت جغرافيايي نيروگاه خورشيدي در ايران مي پردازيم.
 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما