digidtyle

دانلود فایل ورد Word بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

دانلود فایل ورد Word بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

دانلود-فایل-ورد-word--بررسی-چالشهای-اجرای-آراء-دیوان-عدالت-اداری

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه


چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .


فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    3
۱-۲- بیان مساله    3
۱-۳- اهمیت موضوع    5
۱-۴-اهداف تحقیق    8
۱-۵- سئوالات تحقیق    8
۱-۶ فرضیه های تحقیق  8
۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق    9
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-مقدمه    11
۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری     11
۲-۲- پیشینه تاریخی    12
۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    14
۲-۴ صلاحیت دیوان     15
۲-۵ قضات دیوان     17
۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان    22
۲-۶-۱اقامه دعوا    23
۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت     25
۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان     28
۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی    30
۲-۷  صدور رای وحدت رویه    38
۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی    38
۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی    40
۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی    44
۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر    53
۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی     56
۲-۱۱- اجرای احکام     57
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
۳- مقدمه    62
۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان    62      
۳-۲- موارد صدور رای به انفصال    66
۳-۳- ماهیت رای صادره    68
۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال    68
۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال    69
۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال    70
۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال    70
۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال  71
۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال ۷۳
۳-۷ گستره حکم به انفصال ۷۵
۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه  76
۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ۷۹
۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ۸۰
۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری  83
۳-۸-۱ اشکال استنکاف ۸۶
۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷ ۸۸
۳-۸-۳  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ۸۸
۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس  92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
۴- مقدمه    102
۴-۱- نتیجه گیری     102
۴-۲- پیشنهادات    104

منابع و مآخذ
منابع فارسی    106
 

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما