digidtyle

مقاله زبان بدن در سياست

مقاله زبان بدن در سياست

مقاله-زبان-بدن-در-سياست

مقاله زبان بدن در سياست

چكيده. 2

مقدمه. 2

انواع حركات زبان بدن در سياست.. 3

بازکردن دکمه های کت.. 3

انداختن پاروی پا 3

کشیدن دست به چانه : 3

برداشتن عینک: 4

دست زدن به بینی: 4

ضرب گـرفتـن روی مـیـز: 4

قراردادن مچ یک پا به روی مچ پای دیگر: 4

علائم منفـی زبـان رفتـار عبارتند از : 5

چشمها 5

زبان. 6

دست ها (از مچ تا سر انگشتان) 7

پاها 10

دست ها 11

احوالپرسی دوستانه. 13

رویارویی نزدیک... 14

بی رغبتی.. 14

کشیدن شلوار. 14

به دیوار تکیه زدن. 14

تعظیم کردن. 14

موی صورت.. 15

- ریش و سبیل: 15

- موی زنان. 15

نتيجه‌گيري.. 16

منابع. 16

 

 

چكيده

در ارتباطات میان فردی و هر نوع کنش متقابلی، زبان بدن نقش اساسی در انتقال پیام دارد و در ارتباطات بیش از هفتاد درصد پیام بوسیله رفتار غیر کلامی  یا زبان بدن منتقل می شود. این رفتار غیر کلامی در ارتباطات بین الملل و دیپلماتیک بیشترین اهمیت را دارد و معمولا مشاوران  در این مورد به سیاستمداران  تذکرات جدی می دهند. در محافل دیپلماتیک و نیز در دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه میان دیپلمات‌ها و سران کشور‌ها، نوع نشستن، سخن گفتن و رفتار کردن هر طرف، حاکی از نوع موضع آنان در برابر هم و نیز فرستادن پیام به طرف مقابل به صورت غیرمستقیم است. بدین ترتیب از نوع نگاه مثل  لبخند زدن و اخم کردن؛ نشستن؛ دست دادن؛ حرکات دست ها و هر نوع رفتار غیر کلامی می توان نشانه هایی مثل: تبختر  تحقیر؛ مشتاق بودن؛ بی علاقه بودن؛ توهین و را دریافت کرد. در ادامه به انواع حركات زبان بدن در سياست خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي: زبان بدن، ارتباط غيركلامي، سياست، سياست و زبان بدن

مقدمه

همانگونه که ذکر شد در ارتباطات، بویژه از نوع دیپلماتیک، هر حرکتی معنا دار است و از این حرکات پیام های آشکاری مخابره می شود و اینها مبنای تصمیم گیری و موضع گیری های بعد از آن خواهد شد و نیز نوع پوشش این دیدار در رسانه ها نیز این پیام ها را تکمیل می کند.

پس توجه به زبان رفتار را در خود تقویت کنید و همواره در هنگـام مواجـه شدن با واکنش منفی از طرف مقابل در صدد متعادل کـردن اوضــاع برآیید. در این مواقع بهتر است به جـای ایـنکه شـیوه قـبلی خود را ادامه دهید و بر آن اصــرار ورزید سیاست جدیدی را در پیش گیرید،چراکه اگر فردی از رفتار یا گفتار شما ناراحت یا عصبانی باشد علائم رفتاری او پیشاپیش این موضوع را به شما هشدار می دهند .

یکی از مهم ترین کاربرد های زبان بدن برای بیان نظرات و احساسات درونی در مذاکرات سیاسی میان سران کشور هاست ، با توجه به اینکه زبان بدن شامل دو قسمت است ، یکی زبان حرکات بدن و دیگری زبان آرایش و ظاهر بدن به بیان تعابیر برخی از رفتار ها می پردازیم .

انواع حركات زبان بدن در سياست

بازکردن دکمه های کت

افرادی که باشما بی ریا وصمیمی هستند غالباٌ دکمه های کت خود را باز کرده یا حتی آنرا از تن در می آورند اما در یک مذاکره رسمی اینچنین نیست . در این شرایط افراد زمانی کت خود را در می آورند که امکان دسترسی به توافق وجود داشته باشد , به عبارت دیگر هرقدر هوای اطاق گرم باشد اگر طرفین احساس دسترسی بهتوافق را نداشته باشند کتشان را در نمی آورند.

برداشتن عینک:

برداشتن آهسته عینک جهت تمیز کردن آن در شرایطی که نیازی به این عمل نیست اشاره تعویقی است, این عمل در طی یک مذاکره ممکن است چندین بار انجام بگیرد. در چنین حالتی شخص می خواهد با طفره رفتن از پاسخ یک سؤال یا ایجاد تاخیر در پاسخ مطالبی را در ذهن خود بررسی کرده وموقعیت خود را مرور نماید. در هر حال این افراد می خواهند زمانی رابرای پرسش یا پاسخ خود در اختیار بگیرند. اشاره مشابه دیگر می تواند برداشتن عینک در کنار دهان باشد.

قراردادن مچ یک پا به روی مچ پای دیگر:

این اشاره اشاره ایست که در مواقع بسیاری بروز می کند. مثلا” در جلسات دوستانه یا رسمی که شخص تحت فشار روانی ؛ تنش یا استرس قرار گرفته است.

 بسیاری از افراد در موقعیت های تنش زا مانند شرکت در مصاحبه یا آزمونی برای استخدام ،مچ پاهای خود راروی هم می اندازند. اصولاّ علائم زبان رفتار بیشتر با یکدیگر ودر یک مجموعـه ظـاهر می شوند وبه همین ترتیب باید با هـم تعبیر شونـد.به عنوان مثال اگرفرد مقابل شمـا پایش را از روی پا بردارد و کمـی به طرف شما خم شود شما می توانید نتیجه بگیرید که وی به سخنان شما علاقمند است و مایل است بیشتر بداند.

پاها

    - تکان دادن پاها:

     وقتی فردی طوری نشسته که یک پا را روی پـای دیـگر انـداخته و یک پا را در هوا تکان می دهد پیام این است: من حوصله ام سـر رفته. حـرکات نـشـانـگر گـریز است اگرچه بدن فرد ساکن و بدون حرکت می باشد.

 

    - انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو:

     این حالت متداول بطور یـکسان در مردان و زنان رایج می باشد. مفهومش این است که: من بـسـیار آسـوده خاطر هستم.

 

    - قوزک پا روی زانو:

     این معمولا عملی مردانه می باشد. میگوید: من قاطعانه از حقوقم دفاع می کنـم اما بـا آرامـش هسـتم. این همان ژست اصیل “پا روی پا اندازی کابویی” است.

نتيجه‌گيري

زبان بدن که امروزه به عنوان یک علم در دانشگاه ها تدریس میشود رابطه بسیار نزدیکی نیز با علم سیاست دارد. برای یک سیاستمدار در سطوح عالی دولتی بسیار مهم است که با برقراری ارتباط درست و استاندارد تعامل با دیگر هم رتبه های خود آشنایی داشته باشد. اغلب سیاستمداران علاوه بر هنر سخنوری به معنی استفاده درست و به جا از زبان گفتار به مهارت های مرتبط با زبان بدن هم مسلط هستند.

   - موی زنان

    مدل موی زنان در قیاس با چگونگی موی مردان محدودیت چندانی ندارد, زیرا مردم آسان تر انواع مدل موی سر زنان را می پذیرند, چون مدگرایی عمدتاً از آن جنس مونث است. با این وجود, موی سر نمایان و نامتعارف زنان نیز تعابیر و تفاسیر خاص خود را دارا می باشد.

منابع

http://aftaberey.com/  : خطاهای فاحش روحانی و ظریف در دیدارهای رسمی خارجی؛ 1393

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما