digidtyle

تحقیق تصمیم گیری در مدیریت سازمانی

تحقیق تصمیم گیری در مدیریت سازمانی

تحقیق-تصمیم-گیری-در-مدیریت-سازمانی

فهرست

مقدمه. 3

تصمیم گیری چیست ؟. 4

عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سازمانی : 9

انواع تصمیمات از نظر پیچیدگی : 11

تصمیم گیری باز: 11

تصمیم گیری گروهی: 12

تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله: 12

سطوح تصمیم گیری.. 14

درجه سختی تصمیم گیری.. 14

انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود: 15

زمان و تصمیم گیری.. 16

زمان در تصمیم گیری می تواند به چهار صورت مطرح شود: 16

گام های تصمیم.. 17

پنج گام در تحلیل تصمیم گیری عمومی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: 18

فرآیندهای تصمیم گیری.. 18

مدل ظرف زباله. 20

رویکردهای تصمیم گیری.. 22

تصمیم گیری عقلایی.. 22

تصمیم گیری رفتاری.. 24

تصمیم گیری باز: 26

تصمیم گیری گروهی: 26

مدلسازی برای تصمیم: 27

مدل مطلوبیت مورد انتظار: 27

عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 27

تصمیم گیری تدریجی.. 30

تصمیم گیری در بحران: 30

تصمیم گیری در شرایط تنش روانشناختی: 32

کنار آمدن با نقش ها: 33

نظام های پشتیبانی تصمیم گیری.. 34

مدل مطلوبیت مورد انتظار: 35

مهمترین مفاهیم در مدل رفتاری تصمیم گیری سازمانی: 36

نتیجه گیری: 37

تصمیم گیری سازمانی.. 37

عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سازمانی : 38

انواع تصمیمات از نظر پیچیدگی.. 39

سطوح تصمیم گیری.. 40

تعریف تصمیم گیری.. 41

مراحل فرآیند تصمیم گیری.. 42

ارزیابی تکنولوژی.. 44

مدل تصمیم گیری قطعی.. 45

انواع تصميم گيري.. 45

تصميمات برنامه ريزي نشده: 46

شرایط تصمیم گیری.. 47

الگوهاي تصميم گيري.. 49

واقعيت رضايتبخش يا محدود شده : 49

الگوي افزايندگي : 50

سبكها و محيطهاي تصميم گيري.. 50

اطلاعات و تصميم گيري.. 50

تصميم گيري تحت تاثير تعدادي از عوامل است، از جمله: 52

سطوح تصميم گيري.. 53

درجه سختي تصميم گيري.. 53

زمان و تصميم گيري: 54

زمان در تصميم گيري مي تواند به چهار صورت مطرح شود: 54

فرآيندهاي تصميم گيري.. 56

تصميم گيري در شرايط تنش روانشناختي: 58

كنار آمدن با نقش ها: 59

نظام هاي پشتيباني تصميم گيري.. 59

منابع.. 60

 

 

 

 

 

 

مقدمه

عملکرد انسان در باب تصمیم گیری موضوع تحقیقات زیادی از جنبه های مختلف بوده است . از دیدگاه روانشناختی ، تصمیمات فردی در زمینه های احتیاجات ، ترجیحات فردی و ارزشهای مورد نظر بایستی مورد آزمایش قرار گیرد . از جنبه روانشناسی شناخت و دید حسی ، به تصمیم گیری باید با توجه به فرایند مستمر مرتبط با تعامل با محیط توجه شود . از دیدگاه اصولی ، تجزیه و تحلیل تصمیمات فردی به منطق تصمیم گیری و عقلانیت و انتخاب در جهت تحقق هدف مربوط است .

تصمیم گیری در سازمان فرایند مهمی است که به دانش ـ تجربه کاری ـ شناخت فرایندهای کاری ـ شناخت توانائی مدیران ـ توان تجزیه و تحلیل ـ مسولیت پذیری و موقعیت شناسی نیاز دارد .

در حالی که در سطحی دیگر ، ممکن است این موضوع مورد توجه باشد که فعالیت حل مشکل و اتخاذ تصمیم وقتی خاتمه می یابد که راه حل مورد رضایت حاصل گردد . در این حالت ، احتمال دارد تصمیم گیری از روی عقلانیت یا احساس ، منطقی یا غیر منطقی ، صریح و روشن  یا ضمنی و مفهومی باشد.

اتخاذ تصمیم باتوجه به مبانی منطقی و اصولی ، بخش مهمی در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی مینمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها داری ساختار باشد. به طور مثال در پزشکی تصمیمات درمانی زمانی اتخاذ می شود که مراحل تشخیص اولیه مشکل بیمار مرحله به مرحله طی شده و آنگاه برای درمان تصمیم مناسب گرفته می شود.

تصمیم گیری چیست ؟

همه ما به صورت روزانه تصمیماتی می گیریم ، یک اعتقاد وجود دارد که تصمیم گیری یک هنر است . تحقیقات نشان داده است که اغلب افراد در تصمیم گیری بسیار ضعیف تر از آن هستند که خودشان فکر میکنند .

 

 

در علوم اجتماعی و مدیریت برای تصمیم گرفتن تعاریف مختلفی بیان شده است که در اینجا به دو تعریف اشاره می شود :

۱) تصمیم گیری ، نوعی بررسی است در زمینه مشخص کردن و

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما