digidtyle

تحقیق اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان و راههای درمان آنها،190 صفحه،docx

تحقیق اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان و راههای درمان آنها،190 صفحه،docx

تحقیق-اختلالات-روانپزشکی-کودکان-و-نوجوانان-و-راههای-درمان-آنها-190-صفحه-docx

فهرست

فهرست.. 2

مقدمه. 9

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 10

نظریه‌های یادگیری.. 12

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 12

وسواس فکری.. 22

اختلال وسواس فكری – عملی. 24

نشانه‌های وسواس.. 26

تشریح نوع اختلال. 27

علل زمینه ای بروز اختلال. 28

عوامل پیشگیری كننده 29

تعریف اختلال بیش فعالی. 30

تشویق رفتار مثبت: 32

انواع رفتارهای نامطلوب.. 33

- رفتارهای خطرناک.. 33

پیامد منفی برای رفتارهای نامطلوب.. 33

مراقبتهاي روانپزشکي در کودکان و نوجوانان. 35

چگونگي مراقبت: 35

آموزش روان شناختی: 36

آموزش روان شناختی. 37

آموزش روانشناختی در سطح همگانی: 37

آموزش روانشناختی برای گروههای در معرض خطر: 37

آموزش روانشناختی برای گروههای پر خطر: 38

چگونگی ارائه آموزشهای روان شناختی. 38

هنر آموزش: 39

مهارتهای آموزشی: 39

فنون: 39

الگوی جلسات آموزش روان شناختي. 40

الگوهاي آموزش روانشناختي براي خانواده: 40

روش كارگاهي و يا بصورت سخنراني. 40

يك روزه. كوتاه مدت و يا طولاني مدت.. 40

مرتبط با مراحل بيماري يا غير مرتبط با آن. 41

سخنراني: 41

بحث گروهي: 42

رسانه (Media): 42

تمرينات و بازي ها: (Exercises and games) 42

روش بارش افكار (Brain storming): 42

نكات مهم در آموزش خانواده: 43

رشد و تکامل طبیعی کودک.. 43

آموزش روانشناختي در سطح اوليه پيشگيري.. 52

انواع مداخلات سطح اول پيشگيري.. 52

« فرزند پروري ». 52

پدر و مادر بودن چه معنایی دارد؟. 53

باورهایی رایج نادرست در تربیت فرزند: 55

« اصول کلی تربیت فرزند». 57

ایجاد محیط تربیتی امن: 57

برقرار رابطه مثبت با کودکان: 57

برقراری ارتباط: 57

تأیید و تشویق رفتارهای مثبت: 60

نحوه ارایه دستور العمل ها و فرامین به کودک: 61

روش های آموزش مهارت های جدید: 62

توجه والدين را در استفاده از جدول رفتاري به نكات زير جلب نمائيد: 63

راهبردهای مدیریت رفتار نامطلوب: 64

نحوه استفاده از بحث جهت دار: 64

نادیده گرفتن: 64

نحوه ناديده گرفتن رفتار: 65

انتخاب پیامد: 65

روش استفاده از اتاق خلوت: 66

نكات زير را در استفاده از اتاق خلوت به والدين گوشزد كنيد: 67

مدیریت رفتار در موقعیت های خاص : 67

مراقبت والدین از خودشان: 69

در مورد نحوه ی مراقبت از خود به آنها اينگونه آموزش دهيد: 69

« تقويت عملكردهاي تكاملي كودكان ». 69

سرشت كودك: 70

اعتماد به نفس: 70

مديريت خشم 71

بروز و نشان دادن عصبانيت: 73

فيزيولوژي خشم: 74

والدين چه مي توانند بكنند؟. 74

كسب مهارت هاي حل مسئله. 75

مهارت هاي حل مسئله را به كودكتان بياموزيد؟. 77

به شوخي گرفتن. 79

به بچه ها بياموزيد كه چه انجام دهند. 79

حرف زدن با خود (Self  Talk) 80

تشويق به نوشتن احساس دروني. 80

نكات كلي كه والدين در مواقع خشم و عصبانيت كودكان بايد به آن توجه داشته باشند: 82

آموزش توالت رفتن. 83

روش آموزش توالت را به والدين آموزش دهيد 84

در مرحله آموزش توالت نكات زير را در نظر بگيريد: 84

« مديريت مشكلات رف

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما