digidtyle

پروژه لایحه ی اصلاح قانون تجارت مناسب برای ارایه ب دانشگاه

پروژه لایحه ی اصلاح قانون تجارت مناسب برای ارایه ب دانشگاه

پروژه-لایحه-ی-اصلاح-قانون-تجارت-مناسب-برای-ارایه-ب-دانشگاه

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

 

 

 

 

لایحه اصلاح قانون تجارت

 

 

«فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                       صفحه

  

 

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 

1- مقدمه                                                                                                         1

2- فرایند كار                                                                                                  2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                                          5

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                               7

4ـ 1ـ طرح كلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                           7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها                                                                  10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                    13                    11

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشكستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                                 18

5ـ 1ـ كلیات                                                                                   19

5ـ  2ـ حقوق شركت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                         21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشكستگی                                                              21

 

 6 ـ چارچوب كلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                                            22

 6ـ1ـ چارچوب كلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                     23

 

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                                   28

8 ـ اعضای شورای راهبری و كمیته كارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت                                                            &

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما