digidtyle

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

چشم‌انداز معماری شهری و افزایش سطح سرویس معابر با اولویت توسعه و حفظ محیط‌زیست در هزاره سوم

چشم‌انداز-معماری-شهری-و-افزایش-سطح-سرویس-معابر-با-اولویت-توسعه-و-حفظ-محیط‌زیست-در-هزاره-سوم

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

   هدف از این تحقیق ارائه ویژگی‌های چشم‌انداز معماری و افزایش سطح سرویس معابر شهری با اولویت حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با استفاده از روش مطالعاتی "سیستم پویا" و نرم‌افزار “ون‌سیم” می‌باشد، در این تحقیق؛ با توجه به توانایی خاص نرم‌افزار؛ هم‌زمان تاثیرات متقابل معماری شهری و سطح سرویس معابر و آلودگی هوای شهری ناشی از مصرف سوخت خودروها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ساختار سلسله مراتبی تحقیق در شش مرحله عبارتند از: شناخت و تعریف مسئله، تعریف حدود و مرزهای سیستم با مفهوم‌سازی مدل بر اساس تعاریف حاصل از: چشم‌انداز، معابر شهری، نقش انسان در آلودگی محیط زیست و حفظ و توسعه‌ی محیط زیست شهری با توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری، به‌دست آوردن نمودارهای حالت/جریان با استفاده از متغیرهای حالت و کمکی حاصل از مرحله‌ی قبل برای چشم‌انداز و سطح سرویس معابر شهری و نقش انسان در آلودگی محیط زیست شهری و توسعه‌ی جنگل‌کاری شهری با استفاده از نرم‌افزار ، شبیه‌سازی و اعتبارسنجی از عملکردهای متغیرهای وارده و کسب اطمینان شده از مرحله‌ی قبل در نرم‌افزار ، تحلیل و ارائه‌ی راهکارها و پیشنهادات به یکی از دو روش‌ تغییر سیاست‌ها یا تغییر ساختارها و اتخاذ سیاست نهایی و اخذ استراتژی منتخب، و در نهایت نیز پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌ها که بایستی توسط مجریان طرح‌های شهری عملیاتی گردد. و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ایجاد اختلاف ارتفاع ما‌بین معابر، همراه با تفکیک سطوح سرویس پیاده‌روها و خودروها برای افزایش سطح سرویس معابر، و جنگل‌کاری شهری برای پایداری توسعه‌ و حفظ محیط‌زیست شهری در تامین اکسیژن مورد نیاز انسان‌ها و خودروها، به عنوان راهکاری جدید در چشم‌انداز معماری و طراحی‌ شهری پیشنهاد شده‌اند. 
  

  


واژگان کلیدی: سیستم پویا، چشم‌انداز، سطح سرویس معابر، محیط‌زیست.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
        
فصل اول(مقدمه، تعاریف و کلیات)                .......................................................................    1
1-1 مقدمه                                                                  .....................................................................................    2
1-2 تعاریف محوری                                                  .....................................................................................    2
1-2-1 چشم‌انداز                                                        ......................................................................................    2
1-2-2 سیستم پویا                                                        .....................................................................................    3
1-2-3  سطح سرویس                                .......................................................................................................    4
1-2-4 نقش‌های محوری معابر شهری          ......................................................................................................    4
1-2-5  توسعه‌ی پایدار                                   ...................................................................................................    5
1-2-6 محیط زیست                                  ........................................................................................................    6
1-2-7 فضای سبز شهری                           ........................................................................................................    6
1-2-8 آلودگی محیط زیست                                     .......................................................................................    6
1-2-8-1 آلودگی آب                             .........................................................................................................    6
1-2-8-2 آلودگی خاک                           ........................................................................................................    7
1-2-8-3 آلودگی هوا                             ..........................................................................................................    8
1-2-8-3-1کاهش آلودگی محیط زیست    .....................................................................................................    8
1-2-8-3-2  روش‌های کاهش آلودگی هوا             .........................................................................................    9
1-9 جنگل                                              .........................................................................................................    9
1-10 فرضیات تحقیق                               .........................................................................................................    10
1-11سوالات تحقیق                                 .........................................................................................................    10
1-12 اهداف تحقیق                                  .........................................................................................................    10
1-13 کاربردهای تحقیق                           .........................................................................................................    11
فصل دوم ( پیشینه و تاریخچه تحقیق)        ..............................................................................    12


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
      
2-1 مقدمه                                                .........................................................................................................    13
2-2 پیشینه و تاریخچه‌ی تحقیق                 .........................................................................................................    13
فصل سوم(روش تحقیق)                          .............................................................................. 

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما