digidtyle

پایان نامه شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

پایان نامه شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

پایان-نامه-شناسایی-منابع-آلاینده-برای-تدوین-یک-سیستم-پایش-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی-توسط-مدل--basins

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چكيده


محدوده مطالعاتی دشت شیراز، یک حوزه بسته است که به صورت یک ناودیس کشیده بوده و از شمال و جنوب توسط ارتفاعات و از شرق توسط دریاچه مهارلو محصور است. این شکل خاص باعث شده که دشت پتانسیل بالایی از نظر آلودگی داشته باشد. شهر شیراز به عنوان یک کلان شهر از نظر جمعیت و داشتن واحدهاي صنعتی و کشاورزي فراوان باعث شده که آلاینده هاي مختلفی وارد دشت شوند. از آنجا که منابع آلاینده باعث آلودگی های آب می گردند، شناسایی آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این تحقیق ابتدا منابع آلاینده به شش گروه مختلف طبقه بندی شدند و بر اساس اطلاعات و آمار موجود، در هر گروه منابع ناشی از آلاینده ها شناسایی گردید. پس از شناسایی منابع آلاینده به این نتیجه رسیدیم که منابع آلاینده صنعتی بیشترین نقش و منابع آلاینده طبیعی کمترین نقش در آلودگی دشت شیراز را دارند. سپس بر اساس ضوابط و استانداردهای موجود، یک برنامه پایش برای مناطق بحرانی در کوتاه مدت و برای مناطق با اولویت متوسط در مدت 5 سال برای دشت شیراز پیشنهاد شد. در نهایت با استفاده از مدل BASINS برنامه پایش پیشنهادی اصلاح و بهینه گردید. برنامه کامپیوتری BASINS نشان داد که می توان سیستم پایش را برای سناریوهای مختلف اصلاح و بهینه کرد. سه سناریو که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از: الف)بر اساس شرایط موجود، ب)25% کاهش بعد از 5 سال و ج)50% کاهش بعد از 10 سال. با استفاده از نتایجی که توسط گرافهای ترسیم شده برای هر کدام از این سناریوها بدست آمد، مشاهده شد که با کاهش 25% و 50% مقادیر آلاینده ها در مدت  5 و 10 سال، می توان مقادیر آلاینده ها را به شاخص استاندارد نزدیک کرد و سیستم را بدینگونه اصلاح و بهینه نمود. 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل اول............................................................................................................................................................1
مقدمه.................................................................................................................................................................1 
1-1-کلیات..........................................................................................................................................................................................1
1-2- اهداف تحقیق...........................................................................................................................................................................2
1-3- اهمیت تحقیق..........................................................................................................................................................................2
1-4- ساختار پایان نامه....................................................................................................................................................................3
فصل دوم............................................................................................................................................................4
بررسی کارهای دیگران......................................................................................................................................4
2-1-کلیات...........................................................................................................................................................................................4
2-2- مطالعات انجام شده بر روی دشت شیراز..........................................................................................................................12
2-3- تحقیقات انجام شده پیرامون آلودگی دریاچه مهارلو.....................................................................................................18
2-4- تحقیقات انجام شده پیرامون سیستم پایش....................................................................................................................22
فصل سوم.........................................................................................................................................................25
مشخصات محدوده مطالعاتی...........................................................................................................................25
3-1- مشخصات حوضه آبریز مهارلو..............................................................................................................................................25
3-2- مشخصات محدوده مطالعاتی(دشت شیراز).......................................................................................................................26
3-3- بررسی شبکه هیدروگرافی محدوده مطالعاتی دشت شیراز...........................................................................................27
3-4- زمین¬شناسی محدوده مطالعاتی دشت شیراز....................................................................................................................30
3-5- ويژگي¬هاي آب شناختي آبخوان¬های محدوده مطالعاتی دشت شیراز..........................................................................29
3-5-1- نوع مواد آبرفتي..................................................................................................................................................................29 
3-5-2- سطح سفره ي آب..............................................................................................................................................................29


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
3-5-3- جهت جريان و شيب هيدروليكي آب زير زميني ........................................................................................30
3-5-4- ضرائب هيدروليكي سفره هاي آب ...............................................................................................................30
3-5-5- ارزيابي منابع آب زير زميني دشت شیراز.....................................................................................................30
3-5-6- هيدروشيمي (شيمي آب)..............................................................................................................................33
3-5-7- وضعیت کلی آب زیرزمینی در دشت شیراز..................................................................................................35
3-6-کاربری اراضی دشت شیراز...................................................................................................................................36
3-6-1- تهیه نقشه کاربری اراضی..................................................................................................................................................39
فصل چهارم........................................................................................................................................................47
شناسایی منابع آلاینده و استفاده از سیستم GIS.........................................................................................47
4-1- سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)..........................................................................................................................48
4-2- بررسی منابع آلاینده محدوده مطالعاتی..............................................................................................................................50
4-2-1- منابع آلاینده صنعتی..........................................................................................................................................................50
4-2-1-1- شهرک صنعتی شیراز....................................................................................................................................................53
4-2-1-1-1- تصفيه خانه شهرك صنعتي بزرگ شيراز.............................................................................................................54
4-2-1-2- کارخانجات محدوده مطالعاتی....................................................................................................................65
4-2-2- منابع آلاینده کشاورزی...................................................................................................................................82
4-2-3- منابع آلاینده شهری........................................................................................................................................84
4-2-3-1- آلودگي ناشي از فاضلاب¬هاي شهري و خانگي...........................................................................................................87
4-2-3-2- آلودگی ناشی از رواناب¬های شهری.......................................

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما