digidtyle

پایان نامه کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع

پایان نامه کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع

پایان-نامه-کاربرد-مدل-هذلولوی-اصلاح-شده-برای-پیش-بینی-رفتار-مکانیکی-خاک-های-غیر-اشباع

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

چکیده
 
مکانیک خاک کلاسیک، خاک را کاملاً خشک یا اشباع فرض می کند؛ اما امروزه روشن است که رفتار مکانیکی خاک¬ها تابع درصد رطوبت متغیر آن¬ها است. در طول چند دهه¬ی گذشته، مدل¬های رفتاری بسیاری که با عنوان مدل¬های «خاک¬های غیر اشباع» شناخته می شوند ابداع شده اند تا این وابستگی را توضیح دهند. یکی از این مدل¬ها، مدل هذلولوی اصلاح شده است که با توسعه¬ی مدل ساده و پر کاربرد هذلولوی و به دنبال دو مجموعه مطالعات آزمایشگاهی بر روی رفتار تغییر حجم خاک¬های رمبنده، و رفتار برشی خاک¬های غیر اشباع در برش ساده، در دانشگاه شیراز معرفی شده است. در این پایان نامه، پس از مروری بر تاریخچه¬ی مطالعات مدل¬های رفتاری خاک¬های غیر اشباع، به معرفی و بررسی کامل تر این مدل پرداخته شده است. در ادامه، کد اجزای محدود CRISP معرفی شده و نحوه¬ی اعمال مدل هذلولوی اصلاح شده در آن شرح داده شده است. همچنین پیش-پردازنده و پس¬پردازنده¬ی تهیه شده برای این کد نیز معرفی شده¬اند. در قسمت پایانی، کاربرد کد تکمیل شده برای بررسی مسائل خاک¬های غیر اشباع با استفاده از مدل هذلولوی اصلاح شده از طریق تحلیل اجزای محدود نشان داده شده است. 

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده                                                                              أ
فهرست مطالب                                                                       ب
فهرست جدول¬ها                                                                     ه
فهرست شکل¬ها                                                                     و

1    مقدمه                                                         1
1-1    کلیات                                                         1
1-2    اهداف تحقیق                                                     2
1-3    شمای کلی تحقیقات و ترتیب ادامه¬ی مطالب                        3    

2    مروری بر تحقیقات انجام شده                                            5
2-1    مقدمه                                                         5
2-2    مدل¬های الاستوپلاستیک                                                 7
2-2-1    مدل¬های الاستوپلاستیک که از تنش خالص استفاده می¬کنند                  7 
2-2-2    مدل¬های الاستوپلاستیک که از سایر متغیرهای تنش استفاده می¬کنند      11
2-3    جستجو برای مدل¬های کاربردی                                                            17    

3    مدل هذلولوی اصلاح شده                                                   18
3-1    مقدمه                                                                       18
3-2    رابطه¬ی ضریب حجمی                                                                          19  
3-2-1    مطالعات آزمایشگاهی                                                                 19  
3-2-2    رابطه¬ی هذلولوی پیشنهادی                                                        20  
3-3    رابطه¬ی ضریب برشی                                                                           25
3-3-1    مطالعات آزمایشگاهی                                                                 25        
3-3-2    رابطه¬ی هذلولوی پیشنهادی                                                        27 
3-4    رابطه¬ی کلی مدل هذلولوی اصلاح شده                                                     29
         
4    نرم افزار تهیه شده                                                31
4-1    مقدمه                                                                                              31   
4-2    نرم افزار CRISP                                            31
4-2-1    خلاصه¬ای از توانایی¬های نرم افزار CRISP                                      32 
4-2-2    انواع المان¬ها                                                                            33     
4-2-3    روش¬های حل                                                           &nb

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما