digidtyle

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت-اصول-مدیریت-آموزشی

نام درس:اصول مدیریت آموزشی

نام کتاب:اصول مدیریت آموزشی
         ( انتشارات دانشگاه پیام نور )

مؤلف:دکتر علی علاقه بند
تهیه کننده:
تعداد واحد:

توضیحات:

پاورپوینت درس اصول مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور، مؤلف: دکتر علی علاقه بند، پاورپوینت حاضر در سه بخش و دوازده فصل تدوین شده است و هدف کلی آن زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آن است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی

کارکردهای آموزش و پرورش

آشکار

پنهان

فصل سوم: تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش

فصل چهارم: ویژگیهای بی همتای مدیریت آموزشی

بخش دوم

«مبانی نظری مدیریت آموزشی»

فصل پنجم: جایگاه نظریه در مدیریت آموزشی

فصل ششم: نظریه و اجزای آن

فصل هفتم: مکتب ها و نظریه های سازمان و مدیریت

فصل هشتم: نظریه بروکراسی

بخش سوم

فصل نهم: محتوا، فراگرد، توالی

فصل دهم: نظریه سیستم ها

فصل یازدهم: نظریه سیستم اجتماعی

فصل دوازدهم: رفتار سازمانی

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما