digidtyle

کمّی¬سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال¬های سایکوفیزیولوژی

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما