digidtyle

پایان نامه بازاریابی

پایان نامه بازاریابی

پایان-نامه-بازاریابی

دانلود پایان نامه رساله  بازاریابی 142 ص فرمت pdf 

فصل اول :_در مورد بازاریابی

_ تاریخجه

_ اهمیت بازاریابی

_ تعاریف ، مفاهیم و فلسفه های بازاریابی

_اهداف نظام بازاریابی

فصل دوم : فرایند بازاریابی

- گام اول:شناخت مشتری

- گام دوم: شناخت محیط

- کام سوم : برنامه ریزی

فصل سوم : شناخت انواع بازارها

_ تعریف بازار

_تقسيم بازار

فصل چهارم: عوامل مونر بر رفتار مشتری

_تبلیغات : ابزاری در جهت جداب مشتری

_ارتباط انسانی و اهمیت آن در جلب رضایت مشتری

_کیفیت خدمات و تا نیران بر رضایت مشتری

_تجزیه و تحلیل موقعیت رقبا

فصل پنجم : _بازاریابی دربانک

_مفهوم بازاریابی در بانک

_ محیط بازاربابی در بانک

_نقش استنباط از خدمات بانکی در شکل گیری رفتار مشتری

_الگوهای بازاریابی در بانک

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما