digidtyle

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

بررسی-راهکارهای-حقوقی-توسعه-بانکداری-اسلامی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:164

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

الفـ طرح موضوع2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش)4

رـ سوالات تحقیق5

زـ فرضیه های تحقیق6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها)6

ه ـ روش تحقیق7

فصل اول مفاهیم وکلیات8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بين المللی خدمات19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات28

1 ـ 2 ـ ويژگیهای جهانی شدن بانکداری35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف39

2 ـ 1-1- ويژگیهای بانکداری متعارف39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری44

2 ـ 1 ـ 2- ويژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی )45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی45

2 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيدداشتن بربهره وري دربرابرتأكيدبرشايستگي اعتباري52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقي53

2 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري وماليه ي اسلامي53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهاي مالي58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررويداراييها60

2 ـ 1-2-2-9- فعاليتهاي تأمين مالي61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی137

نتیجه گیری140

پیشنهادات144

فهرست منابع ومآخذ149

Abstract155

چکیده :

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

مقدمه :

الف ـ طرح موضوع

گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند.

انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .

به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود آورده است .

از یک سو جهانی سازی امکان تنوع بیشتر سبد دارایی را فراهم می آورد و در نتیجه میزان ریسک موجود در روش های تسهیم سود را کاهش می دهد ؛ که این امر فرصت های برای بانک های اسلامی به منظور استفاده بیشتر از این روش ها ، ایجاد خواهد کرد .

اما از سوی دیگر بانک های ایرانی باید برای رقابتی سخت تر از سوی بانک های خارجی آماده گردند . به منظور بهره برداری از فرصت های بوجود آمده از بحث جهانی سازی لازم است بانک های اسلامی کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و محصولات مالی مناسبی را عرضه نمایند . در اینجا هم باز ، این مشتریان هستند که نهایتا از این رقابت منتفع می گردند.

نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش ب

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما