digidtyle

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

بررسی-تعلیق-مراقبتی-در-قانون-مجازات-اسلامی-(مصوب-1392)

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:125

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

فهرست مطالب :

چکیده1

فصل اول- کلیات تحقیق    

1-1بيان مسأله 3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه 6

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 7

1-5-اهداف مشخص تحقيق 7

1-5-1-اهداف ویژه 8

1-5-2-اهداف كاربردي 8

1-6-سؤالات تحقیق 8

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق 9

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 9

1-9-روش‌شناسی تحقیق 10

1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها 10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» 13

2-1-1- تعلیق در لغت13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات14

2-1-3-تعلیق ساده15

2-1-4-تعلیق مراقبتی16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  19

2-1-6-مفاهیم مشابه20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب20

2-1-6-2- آزادی مشروط22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها25

2-2-2-حبس26

2-2-3-سير تحول زندان‌ها در دنيا28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران30

2-2-5-تاريخچه شكل گيري سازمان زندان‌ها پس از پيروزي انقلاب32

2-2-6- مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها  45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در قما مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات110

فهرست منابع

منابع فارسی113

چکیده انگلیسی116

چکیده :
با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و    برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده استاما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است
واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

و...

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما