digidtyle

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع

نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع

نقش-توان-راكتیو-در-شبكه-های-انتقال-و-فوق-توزیع

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

فهرست مطالب :

چکیده:   ۰
فصل اول:   ۱
جبران بار   ۱
مقدمه   ۲
۱- جبران بار   ۴
۱-۱- اهداف درجبران بار:   ۴
۲-۱- جبران کننده ایده ال   ۷
۳-۱- ملا حظات عملی   ۷
۱-۳-۱- بارهائیکه به جبران سازی نیاز دارند.   ۷
۴-۱- مشخصا ت یک جبران کننده بار :   ۸
۵-۱- تئوری اسا سی جبران   ۹
۱-۵-۱- اصلاح ضریب توان و تنظیم ولتاژ در سیستم تکفاز :   ۹
۲-۵-۱- ضریب توان و اصلاح آن :   ۱۰
۶-۱- بهبود ضریب توان :   ۱۳
۷-۱- جبران برای ضریب توان واحد   ۱۵
۸-۱- تئوری کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال الکتریکی در حالت ماندگار   ۱۵
توان راکتیو:   ۱۵
۹-۱- نیازمندیهای اساسی در انتقال توان AC   ۱۷
۱۰-۱- خطوط انتقال جبران نشده   ۲۰
۱-۱۰-۱پارامتر های الکتریکی   ۲۰
۱۱-۱- خط جبران نشده در حالت بارداری :   ۲۱
۱-۱۱-۱- اثر طول خط   توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راکتیو   ۲۱
۱۲-۱- جبران کننده های اکتیو و پاسیو   ۲۳
۱۳-۱- اصول کار جبران کننده های استاتیک   ۲۷
۲-۱۳-۱- موارد استعمال جبران کننده ها   ۲۷
۳-۱۳-۱- مشخصا ت جبران کننده های استاتیک   ۲۷
۱۴-۱- انواع اصلی جبران کننده   ۲۸
۱۵-۱- TCRهمراه با خازنهای موازی   ۳۰
فصل دوم:   ۳۳
وسایل تولید قدرت راکتیو   ۳۳
۲-۱- مقدمه   ۳۴
۲-۳- ساختمان خازن ها   ۳۶
۲-۴- محل نصب خازن   ۳۷
۲-۵- اتصال مجموعه خازنی   ۳۸
۲-۶- حفاظت مجموعه خازنی   ۴۰
۲-۷- اشکالات مخصوص خازنهای موازی و شرایط آنها   ۴۰
۱-۲-۷- جریان لحظه ای اولیه Inruch current   ۴۰
۲-۲-۷- استفاده از راکتور برای محدود کردن جریان لحظه ای اولیه   ۴۱
۳-۲-۷- هارمونیکها   ۴۲
۴-۲-۷- قوس مجدد در دیژنکتورها   ۴۳
۵-۲-۷- تخلیه Discharge   ۴۳
۶-۲-۷- تهویه   ۴۴
۷-۲-۷- ولتاژ کار   ۴۵
۸-۲-۷- کلیدهای کنترل خارجی (دیژنکتور)   ۴۶
۹-۲-۷- کنترل خودکار خازنها   ۴۶
۲-۸- آزمایش خازنها   ۴۷
۱-۲-۸- آزمایش نمونه ای   ۴۷
۲-۲-۸- آزمایش های جاری   ۴۸
۲-۹- اطلاعاتی که در زمان سفارش و یا خرید به سازنده باید داده شود.   ۴۸
فصل سوم:   ۵۱
خازن های سری   ۵۱
مقدمه   ۵۲
۳-۱-  خازن های سری   ۵۳
۱-۳-۱-طراحی تجهیزات   ۵۳
۲-۳-۲ – واحدهای خازن   ۵۳
۳-۲- حفاظت با فیوز   ۵۵
۳-۳- فاکتورهای جبران سازی   ۵۵
۳-۴- وسایل حفاظتی   ۵۶
۳-۵- روش های وارد کردن مجدد خازن   ۵۷
۳-۶- اثرات رزونانس با خازنهای سری   ۵۸
خازن های سری:   ۶۰
۱-۳-۷- کاربرد خازن های سری (متوالی):   ۶۰
۱-۳-۸- کاربرد خازن های متوالی در مدارهای فوق توزیع:   ۶۳
ظرفیت نامی خازن:   ۶۴
۱-۳-۹- کاربرد در مدارهای تغذیه کننده های فشار متوسط:   ۶۶
فصل چهارم:   ۶۸
جبران کننده های دوار   ۶۸
مقدمه   ۶۹
۴-۱- جبران کننده های دوار:   ۷۰
۱-۴-۱- ژنراتورهای سنکرون:   ۷۰
۲-۴-۱- کندانسورهای سنکرون:   ۷۰
۳-۴-۱- موتورهای سنکرون:   ۷۰
۴-۲- خازن ها:   ۷۰
۴-۲-۱- کلیات:   ۷۰
۳-۴-۲- اندازه گیری قدرت راکتیو و ضریب قدرت:   ۷۲
- تعیین قدرت خازن:   ۷۳
۲-۴-۱- بهای قدرت راکتیو مصرفی:   ۷۴
۲-۴-۲- کاهش تلفات ناشی از اصلاح ضریب قدرت:   ۷۴
۲-۴-۳- مصارف جدید (اضافی) که می توان به پست ها، کابل ها و ترانسفورماتورها متصل نمود:   ۷۴
۲-۴-۴- انتقال اقتصادی تر قدرت در یک سیستم برق رسانی جدید در صورت منظور نمودن خازن اصلاح ضریب:   ۷۵
۲-۴-۵- خازن های مورد نیاز جهت کنترل ولتاژ:   ۷۵
۲-۴-۶- راه اندازی آسان تر ماشین های بزرگ که در انتهای خطوط شبکه با مقطع نامناسب قرار دارند:   ۷۵
۴-۵- نکاتی پیرامون نصب خازن:   ۷۵
۴-۶- جبران کننده ها:   ۷۶
۴-۶-۱-جبران کننده مرکزی:   ۷۷
۴-۶-۲- جبران کننده گروهی:   ۷۷
۴-۶-۳- جبران کننده انفرادی:   ۷۸
۴-۷- بانک های خازن اتوماتیک:   ۷۹
فصل پنجم:   ۸۱
ترجمه متن انگلیسی   ۸۱
۱-۵-مدل سرنگی ( اینجکش )   ۸۲
۲-۵- کاربرد ابزار FACTS در جریان برق   ۸۴
۳-۵ : نتایج :   ۸۵
تغییر دهنده فاز :   ۹۰
۲-۵- نتایج   ۹۱
۳-۵-کنترلگر جریان برق یکنواخت   ۹۳
۱-۳-۵-مدل سرنگی UPFC   ۹۴
۲-۳-۵- نتایج   ۹۷
۴-۵-شبکه هال   ۱۰۳
منابع و مآخذ:   ۱۰۴

چکیده :

در اين پروژه در مورد نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع بحث شده است و شامل 5 فصل
مي باشد كه در فصل اول در مورد جبران بار و بارهايي كه به جبران سازي نياز دارند و اهداف جبران بار و جبران كننده هاي اكتيو و پاسيو و از انواع اصلي جبران كننده ها و جبران كننده هاي استاتيك بحث شده است و در فصل دوم در مورد وسايل توليد قدرت راكتيو بحث گرديده و درمورد خازنها و ساختمان آنها و آزمايش هاي انجام شده روي آنها بحث گرديده است و در فصل سوم در مورد خازنهاي سري و كاربرد آنها در مدارهاي فوق توزيع و ظرفيت نامي آنها اشاره شده است و در فصل چهارم در مورد جبران كننده هاي دوار شامل ژنراتورها و كندانسورها و موتورهاي سنكرون صحبت شده است و در فصل پنجم ترجمه متن انگليسي كه از سايتهاي اينترنتي در مورد خازنهاي سري مي باشد كه در مورد UPFC مي باشد.

مقدمه :

توان راكتيو يكي از مهمترين عواملي است كه در طراحي و بهره برداري از سيستم هاي قدرت AC منظور مي گردد علاوه بر بارها اغلب عناصر يك شبكه مصرف كننده توان راكتيو هستند بنابراين بايد توان راكتيو در بعضي نقاط سيستم توليد و سپس به محل‌هاي موردنياز منتقل شود.

در فرمول شماره (1-1) ملاحظه مي گردد

قدرت راكتيو انتقالي يك خط انتقال به اختلاف ولتاژ ابتدا و انتها خط بستگي دارد همچنين با افزايش دامنه ولتاژ شين ابتدائي قدرت راكتيو جدا شده از شين افزايش مي‌يابد و در فرمول شماره (2-1) مشاهده مي گردد كه قدرت راكتيو توليد شده توسط ژنراتور به تحريك آن بستگي داشته و با تغيير نيروي محركه ژنراتور مي توان ميزان قدرت راكتيو توليدي و يا مصرفي آن را تنظيم نمود در يك سيستم به هم پيوسته نيز با انجام پخش بار در وضعيت هاي مختلف مي‌توان ديد كه تزريق قدرت راكتيو با يك شين ولتاژ همه شين ها را بالا مي برد و بيش از همه روي ولتاژ همه شين تأثير مي گذارد. ليكن تأثير زيادي بر زاويه ولتاژ شين ها و فركانس سيستم ندارد بنابراين قدرت راكتيو و ولتاژ در يك كانال كنترل مي شود كه آنرا كانال QV قدرت راكتيو- ولتاژ يا مگادار- ولتاژ مي گويند در عمل تمام تجهيزات يك سيستم قدرت براي ولتاژ مشخص ولتاژ نامي طراحي مي شوند اگر ولتاژ از مقدار نامي خود منحرف شود ممكن است باعث صدمه رساندن به تجهيزات سيستم يا كاهش عمر آنها گردد براي مثال گشتاور يك موتور القايئ يك موتور با توان دوم و ولتاژ ترمينالهاي آن متناسب است و يا شارنوري كه لامپ مستقيماً با ولتاژ آن تغيير مي نمايد بنابراين تثبيت ولتاژ نقاط سيستم از لحاظ اقتصادي عملي نمي باشد از طرف ديگر كنترل ولتاژ در حد كنترل فركانس ضرورت نداشته و در بسياري از سيستم ها خطاي ولتاژ در محدوده 5% تنظيم مي شود. توان راكتيو مصرفي بارها در ساعات مختلف در حال تغيير است لذا ولتاژ و توان راكتيو بايد دائماً كنترل شوند در ساعات پربار بارها قدرت راكتيو بيشتري مصرف مي كنند و نياز به توليد قدرت راكتيو زيادي در شبكه مي باشد اگر قدرت راكتيو موردنياز تأمين نشود اجباراً ولتاژ نقاط مختلف كاهش يافته و ممكن است از محدوده مجاز خارج شود. نيروگاه هاي داراي سيستم كنترل ولتاژ هستند كه كاهش ولتاژ را حس كرده فرمان كنترل لازم را براي بالا بردن تحريك ژنراتور و درنتيجه افزايش ولتاژ ژنراتور تا سطح ولتاژ نامي صادر مي كند با بالا بردن تحريك (حالت كار فوق تحريك) قدرت راكتيو توسط ژنراتورها توليد مي شود ليكن قدرت راكتيو توليدي ژنراتورها به خاطر مسائل حرارتي سيم پيچ ها محدود بوده و ژنراتورها به تنهايي نمي تواند در ساعات پربار تمام قدرت راكتيو موردنياز سيستم را تأمين كنند بنابراين در اين ساعات به وسايل نياز است كه بتواند در اين ساعات قدرت راكتيو اضافي سيستم را مصرف نمايند نياز مي باشد. وسائلي را كه براي كنترل توان راكتيو و ولتاژ بكار مي روند «جبران كننده» مي ناميم.

همانطوري كه ملاحظه مي شود توازن قدرت راكتيو در سيستم تضميني بر ثابت بودن ولتاژ و كنترل قدرت راكتيو به منزله كنترل ولتاژ مي باشد.

به طور كلي كنترل قدرت راكتيو ولتاژ از سه روش اصلي زير انجام مي گيرد.

1- با تزريق قدرت راكتيو سيستم توسط جبران كننده هائي كه به صورت موازي متصل مي شوند مانند خازن- راكتيو كندانسور كردن و جبران كننده هاي استاتيك

2- با جابجا كردن قدرت راكتيو در سيستم توسط ترانسفورماتورهاي متغير ازقبي

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما