digidtyle

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال 7-5 سال استان تهران

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی در درمان كودكان بیش فعال 7-5 سال استان تهران

بررسی-میزان-تاثیر-شن-بازی-درمانی-در-درمان-كودكان-بیش-فعال-7-5-سال-استان-تهران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:242

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي

رشته روانشناسي

فهرست مطالب :

فصل اول .................................... 1

مقدمه....................................... 2

بيان مسئله ................................. 5

ضرورت و هدف پژوهش .......................... 7

فرضيه‌ي پژوهش ............................... 9

سوال پژوهش ................................. 9

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها............... 9

فصل دوم .................................... 11

اختلال مربوط به كمبود توجه (بيش فعالي)....... 12

نشانه هاي كمبود توجه – بيش فعالي دركودكان .. 12

عوامل مؤثر در بروز بيماري .................. 21

شيوع ....................................... 25

بيش فعالي و رابطه آن با جنسيت .............. 26

سبب شناسي .................................. 27

خصوصيات باليني (ADHD)....................... 28

درمان ...................................... 30

دارو درماني ................................ 31

رفتار درماني ............................... 34

روشهاي عامل سنتي ........................... 34

بازي چيست؟.................................. 36

عوامل مؤثر در بازي ......................... 37

تأثير جنس .................................. 37

تأثير هوش .................................. 38

تأثير سن ................................... 39

تأثير محيط ................................. 39

بازي واهميت آن ............................. 40

ارزشهاي بازي ............................... 41

انواع بازي از ديدگاه پياژه ................. 43

بازي تمريني ................................ 43

انواع بازيهاي تمريني ....................... 45

بازي نمادين ................................ 46

مراحل بازيهاي نمادين ....................... 47

انواع بازيهاي نمادين ....................... 48

بازي با قاعده .............................. 51

نظريه هاي مربوط به بازي .................... 52

نظريه‌ي انرژي اضافي يا مازاد................. 52

نظريه‌ي پيش تمرين ........................... 53

نظريه‌ي استراحت و رفع خستگي ................. 53

نظريه‌ي تكرار فعاليتهاي اجدادي .............. 54

نظريه‌ي تكرار فعاليتهاي غريزي ............... 55

نظريه‌ي جبران ............................... 55

نظريه‌ي اصل لذت ............................. 56

كاتارسيس ................................... 56

ديدگاه دكرولي درمورد بازي .................. 57

ديدگاه فروبل ............................... 58

ديدگاه ژان شاتو ............................ 58

ديدگاه پرز ................................. 59

ديدگاه اشترن ............................... 60

ديدگاه شارلوت بوهلر ........................ 60

ديدگاه هارلوك .............................. 61

ديدگاه اسپادگ .............................. 62

طبقه بندي پارتن براساس ميزان درگيري اجتماعي 64

طبقه بندي لوون فلد ......................... 66

بازيها از نظر اجرا ......................... 66

اسباب بازي ................................. 68

ويژگي هاي اسباب بازي ....................... 69

انواع اسباب بازي ........................... 70

ارزش درماني بازي ........................... 76

بازي درماني چيست؟........................... 77

بازي درماني از نظر روش شناختي موضوع ........ 78

انشعاب بازي درماني براساس نظريه روانكاوي ... 79

بازي درماني فعال ........................... 79

بازي درماني غيرفعال ........................ 80

بازي درماني گروهي .......................... 81

مفاهيم و نظريه هاي بازي در قرن بيستم ....... 82

اتاق بازي درماني ........................... 90

شن بازي درماني و تاريخچه آن ................ 91

اهميت شن در تكنيك دنيا ..................... 99

گستره‌ي نظريه كاف درشن بازي ................. 104

فرآيند بهبودبخشي و درمان شن بازي ........... 106

قدرت درماني شن بازي از ديدگاه يونگ ......... 108

تعبير وتفسير با تأخير ...................... 110

از رمز درآوردن سيني هاي شن ................. 113

كودك از بازي با شن چه چيزهايي ياد مي گيرد؟.. 115

مراحل رشدي پياژه در شن بازي كودكان ......... 119

مروري بر تحقيقات انجام شده ................. 125

فصل سوم .................................... 136

مقدمه ...................................... 137

جامعه آماري ................................ 137

نمونه وروش نمونه گيري ...................... 137

ابزار پژوهش................................. 138

مقياس درجه بندي معلم كانرز ................. 139

روش آماري .................................. 140

روش اجرا.................................... 140

مشاهدات باليني ............................. 141

فصل چهارم .................................. 143

فرضيه ‌ي پژوهش .............................. 144

جداول ...................................... 144

نمودار ..................................... 147

فصل پنجم ................................... 148

بحث و نتيجه گيري ........................... 149

لزوم آموزش والدين و آموزگاران .............. 151

درمان اختلال بيش فعالي-كم توجهي (ADHD) با رويكرد شناختي – رفتاري ............................................ 152

انتقادات ................................... 161

پيشنهادات .................................. 162

منابع ...................................... 167

چکیده :

ما اكنون در زماني زندگي مي كنيم كه تمام چيزها بسرعت درتغييرند و باورها، نظرات و عقايد مربوط به ماهيت كودكان از آن مستثني نيستند، ولي امروزه، مثل هميشه والدين تأثير قابل توجهي در دنياي كودك اعمال مي نمايند.
(آزاد 1380 ص 354).

سالهاست كه پزشكان و متخصصان بهداشت بوجود پديده اي به نام شيطنت افراطي پي برده اند. رفتارهاي عجيب و افراطي در بچه ها كه هميشه در بررسي و برخورد با آن گرفتار مشكلات فراوان بوده اند، طي سالهاي متمادي فرضيه‌ي صدمات مغزي هنگام تولد كه فرضيه‌ي كاملاً قابل قبولي مي نمود و بيش تر پزشكان وقتي از يافتن توضيحي براي رفتارهاي غيرعادي بچه ها عاجز مي ماندند با توسل به اصطلاح صدمات مغزي خفيف از زير بار برخورد مسئولانه شانه خالي مي كردند
(پل كارسن 1371 ص 9).

يكي از رايج ترين اختلالات دوران كودكي، اختلال كمبود توجه –بيش فعالي[1] است كه در اغلب موارد تا دوران بزرگسالي نيز ادامه پيدا مي كند.

كودكان مبتلا به اين اختلال بدون اينكه فكر كنند، مدام به اطراف حركت مي‌كنند. آن هاممكن است خواست ها و انتظارات اطرافيانشان را درك كنند ولي به دليل اينكه قادر به توجه كافي نيستند و نمي توانند مدتي آرام بيشينند و تمركز كنند، توانايي پيروي كردن از دستورهاي آنان را ندارند (سلحشور 1384 ص 41).

تاكنون براي اختلال كمبود توجه- بيش فعالي درمان قطعي و خاص پيدا نشده است ولي بنحوي ميتوان با استفاده از روش هاي گوناگون، علائم آن را تحت كنترل درآورد (همان منبع).

درمانهايي كه براي كاهش علايم اختلاف كمبود توجه- بيش فعالي توصيه مي شود عبارتند از :

رژيم هاي خوراكي، تمرينات بدني (مثل يوگا، آرام سازي عضلاني) تمرين تمركز، آموزش هاي ديداري، گفت و گو دو به دو، بازي درماني و روان درماني هاي فردي (تاي نن[2]2005).

پژوهش حاضر بررسي ميزان تأثير شن بازي درماني را در درمان كودكان بيش فعال 7-5 ساله استان تهران مورد بررسي قرار مي دهد.

بازي راهي است كه بزرگسالان راياري مي دهد تا انتظارات و تصويرهاي اجتماعي كودكان را درك و اصلاح كنند. در بازي درماني كودكان تشويق مي شوند كه بعضي از امور را اجرا كنند و درمانگر به آن واكنش نشان دهد يا درآن شركت مي كنند (پاول هنري ماسن و ديگران 1368 ص 391).

بازي به كودك كمك مي كند كه خود را بشناسد و با كشف قابليتهاي ذهني و فيزيكي و با به كارگيري قوه‌ي تخيل خود دنياي پيرامونش را شناسايي كند، افق ديدش را وسعت دهد و درذهن جهان پيرامونش را به مجموعه اي قابل اراده تبديل نمايد و درجريان قوي عواطف و احساساتي كه از دنياي خارج به طرف او درحركت است، اختيار هدايت ذهنش را به دست بگيرد. بازي وسيله اي است كه كودك از طريق آن مي تواند عواطف مثبت خود را بيان كرده و ازميان احساسات منفي راهي بگشايد (قائمي 1375 ص 46).

دراين ميان بازي درماني، روشي است كه به ياري كودكان پرمشكل مي‌شتابد تا هنگامي كه بتواند مسايل خود را به دست خويش از طريق بازيهايشان حل كنند. درعين حال نشان دهنده‌ي اين واقعيت است كه بازي براي كودكان همانند يك وسيله طبيعي است، با اين هدف كه بتواند خويشتن و هم چنين ويژگي هاي دروني خود را بشناسد و به آن عمل كند دراين نوع درمان به كودك فرصت داده مي شود تا احساسات آزار دهنده و مشكلات درون خود را ازطريق بازي بروز دهد و آنها را به نمايش بگذارد، همانند آن گونه از درمانهايي كه افراد بزرگسال ازطريق آن با سخن گفتن، مشكلات خودرا بيان مي كنند (اكسلاين 1369 ص 20).

بازي[3] و بازي درماني[4] از زمره‌ي روشهايي است كه نتايجي مفيد وقابل توجهي را ارائه نموده و به شيو

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما