digidtyle

دانلود پایان نامه بررسی راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

دانلود-پایان-نامه-بررسی-راههای-ایجاد-علاقه-به-پوشش-اسلامی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


عنوان پژوهش :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

 

 

 

تقدیر و تشکر

اساتید محترم سرکار خانم اعزازی و سرکار خانم جهانیان که در تکمیل و تصحیح این پژوهش یاری دهنده اینجانب بوده اند و از مدیریت محترم دبیرستان که زمینه را برای انجام این پژوهش فراهم نمودند.

 

 

چکیده :

حجاب و پوشش یکی از دستورات تمامی ادیان مخصوصا دین مبین اسلام است که رعایت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنین تکامل معنوی و رشد اخلاقی آنان را به دنبال خواهد داشت.

بی توجهی به این امر مهم و کم رنگ شدن آن در بین دانش آموزان ما را بر آن داشت تا موانع رعایت پوشش را تشخیص و به رفع آن بپردازیم تا زمینه برای رعایت حجاب و پوشش اسلامی دانش آموزان فراهم شود. برای این منظور مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان سماء پایه اول انتخاب شد و از طریق پرسشنامه نظرات آنها مورد بررسی و تشخیص قرار گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که به ترتیب : 1 – روحیه خود نمایی ؛ مدگرایی و تقلید از مدلهای نامناسب 2 – سطحی بودن شناخت نسبت به پوشش ؛ 3 – کم توجهی والدین به این امر، سبب بدحجابی دختران جوان ما شده است . اینجانب در پی برطرف نمودن دو عامل اول بر آمدم از روشهای تربیتی و آموزشی خاصی استفاده نمودم و توانستم در تفکر و اندیشه دانش آموزان تغییر ایجاد کنم . در بعضی از دانش آموزان تغییر در تفکر و اندیشه دانش آموزان رفتار گردید. در بعضی ها بطور موقت خود را نشان داد و در پرسش پایان پژوهش بعضی از دانش آموزان شرط تغییر رفتاری را گذشت تدریجی زمان می دانستند چون با تغییر دفعی رفتار، از طرف دوستان و اطرافیان زیر سوال می رفتند.

امیدوارم با استعانت از الطاف الهی و یاری مسئولین آموزش و پرورش تمامی موانع بدحجابی را از جلو راه فرزندانمان بر داریم تا آنان بتوانند وظیفه الهی خویش را در این زمینه انجام دهند.

انشاء الله

 

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................................................................... صفحه

مقدمه .................................................................................................................................................................

فصل اول : طرح تحقیق

  1. بیان موضوع     
  2. توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله

فصل دوم : یافته های تحقیق یا عوامل موثر در بدحجابی

2-1- گرد آوری اطلاعات ( شواهد ) ..........................................................................................................

2-2- نظر مسئولین راجع به پوشش .............................................................................................................

2-3- دانش آموزان راجع به پوشش ............................................................................................................

2-3-1- میزان پذیرش حجاب .......................................................................................................................

2-3-2- شناخت نسبت به حجاب در ادیان دیگر .......................................................................................

2-3-3- آیا چادر همان پوشش کامل است ...............................................................................................

2-3-4- شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش ........................................................................

2-3-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب ..................................................................................................

2-3-6- پوشش و سهل انگاری ......................................................................................................................

2-3-7- تشویق خانواده بر حجاب دختران .................................................................................................

2-3-8- تاثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ....................................................................................

2-3-9- تاثیر پوشش معلمان دینی ...............................................................................................................

2-3-10- تاثیر خودنمایی بر پوشش دختران .............................................................................................

2-3-11- تاثیر مدگرائی بر پوشش دختران ..............................................................................................

2-3-12- پوشش و حفظ معنویت .................................................................................................................

2-3-13- مدگرائی و اقتصاد خانواده ..........................................................................................................

2-3-14- میزان اعتقاد فرد بر حجاب .........................................................................................................

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................................................................................

2-4-1- میزان شناخت دانش آموزان .........................................................................................................

2-4-2- سهل انگاری و پوشش ......................................................................................................................

2-4-3- نقش خانواده در رعایت پوشش ...................................................................................................

2-4-4- اثربخشی پوشش معلمان و مسئولین مدرسه ............................................................................

2-4-5- اثر بخشی پوشش معلمان دینی .....................................................................................................

2-4-6- خودنمایی ............................................................................................................................................

2-4-7- مدگرایی .............................................................................................................................................

2-4-8- پوشش و معنویت .............................................................................................................................

2-4-9- پوشش و اقتصاد ................................................................................................................................

2-4-10- اعتقاد و تعهد نسبت به حجاب .....................................................................................................

فصل سوم : ارائه راه حل برای رفع و عوامل بدحجابی

3-1- انتخاب راه حل جدید ............................................................................................................................

3-2- اجرای طرح .............................................................................................................................................

3-2-1- گام اول ................................................................................................................................................

3-2-2- گام دوم ...............................................................................................................................................

3-2-3- گام سوم ..............................................................................................................................................

فصل چهارم : ارزیابی تاثیرگذاری راه حل

4-1- گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 ) .......................................................................................................

4-2- مشاهدات ................................................................................................................................................

4-3- ارزیابی یافته های جدید و تعیین اعتبار .............................................................................................

4-3-1- نظر مسئولین و بعضی از دبیران راجع به تغییر رفتار در پوشش دانش آموزان  ..............

4-3-2- نظر دانش آموزان راجع به پوشش خود بعد از دوره پژوهش و تحقیق ............................

 

فصل پنجم :

5-1- چند پیشنهاد .............................................................................................................................................

5-2- پیوستها و منابع ........................................................................................................................................

 

 

 

 

فصل اول :

طرح تحقیق

 

مقدمه :

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما