digidtyle

پایان نامه بررسی رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان

پایان نامه بررسی رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بين-سخت-رويي-و-نااميدي-بين-دانشجويان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

 
 

 

 

فصل اول : كليات تحقيق                                                                5  

مقدمه                                                                                          6 

بيان مساله                                                                                 6

فرضيه هاي تحقيق                                                                      10

ضرورت و اهداف پژوهش                                                          10

تعاريف مفاهيم واژگان                                                               12

فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                                           14     

مقدمه                                                                                        15     

تعريف سخت رويي                                                                   16

فلسفه وجودي                                                                           19

مطالعات نظري                                                                           23

تعريف نا اميدي                                                                          32

زمينه نا اميدي در دوران كودكي و جنيني                                     36

شبه خانواده                                                                              39

پژوهشهاي مربوطه                                                                    40

فصل سوم : تعيين روش تحقيق                                                45

طرح پژوهش                                                                              46

جامعه و نمونه پژوهش                                                               46

روش نمونه گيري                                                                      47

ابزار هاي اندازه گير

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما