digidtyle

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

پایان-نامه-رژیم-حقوقی-حاکم-بر-مجوزهای-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی-در-حوزه-سینما

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

به کوشش
رامین خادم پور
مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.
یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.
سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشور به گونه ای بدیع از اداره سینما  می رسیم. حال که تجربه اداره سینما به صورت غیر دولتی می تواند هم در نحوه صدور مجوز و هم در مدیریت کارای آن نقش داشته باشد. ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی سینما ضرورتی ندارد همچنین کشور ایران با در اختیار داشتن شرایط اداره سینما به صورت غیر دولتی از طریق نهادهایی همچون خانه سینما البته با کمی تغییر در ساختار آن و همچنین تدوین قانون سینما می تواند به پویایی این هنر- صنعت هم در عرصه صدور مجوزهای لازم ساخت فیلم و هم در مدیریت آن کمک کند که در این زمینه ایجاد راهکارهای جدید از جمله نحوه صدور مجوز، شکایت فیلمسازان، نهادهای رسیدگی کننده، شرایط ممیزی، تولید فیلم، حوزه هنری و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده فرجامی اهمیت بسیاری دارد.

واژگان کلیدی: مجوز، سازمان سینمایی، حوزه هنری، خانه سینما، شورای عالی سینما، فعالیت های سینمایی شواری عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد اسلامی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه
مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز    10
گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن    10
گفتار دوم : انواع مجوز    13
بند اول : به لحاظ عنوان    13
بند دوم : به لحاظ موضوع    15
بند سوم : به اعتبار متقاضی    18
گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز    19
مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در
دادن مجوز و اکران فیلم    21
گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز    21
گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب    26
مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی
و بصری در استانها    28
گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی    28
بند اول : بنیاد سینمایی فارابی    31
بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای    32
بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی    33
بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران    33
عنوان                                                                                    صفحه

گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها    34

فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما
مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی    37
گفتار اول : مجوزهای سینمایی    37
گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی    40
گفتار سوم : حوزه هنری و سینما    43
مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما    47
گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی    47
گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر    52
گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس
و دولت    56
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی    59
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای    59
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات    62
بند اول : شورای داوری خانه سینما    63
بند دوم : شورای صنفی نمایش    63
بند سوم : بانک فیلم نامه ایران    64
بند چهارم : بیمه و رفاه    64
بند پنجم : کتابخانه خانه سینما    64
بند ششم : جشن سینمای ایران :    65
بند هفتم : کار گروه امور اصناف :    65
گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    66
عنوان                                                                                    صفحه

فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و
مرجع شکایات از سازمان سینما
مبحث اول : مدیریت سینما و نظارت بر آن و حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری
و اکران فیلم ها    74
گفتاراول: شورای عالی سینما    75
گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلمها    81
مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی    92
گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز    92
گفتار دوم : اهمیت دیوان عدالت اداری و آرای صادره در حوزه سینما    95
نتیجه گیری و پیشنهادها    100

منابع
مقالات    105
پایان نامه ها    106
قوانین و آیین نامه ها    107

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 

 

 

 


فصل اول

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه


الف) طرح مسئله

زمانی که سینما بوجود آمد شاید کمتر کسی در دنیا تصور می کرد که این پدیده هنری به صنعتی بزرگ تبدیل شود و تمام زندگی بشری را در نوردد به گونه ای که حتی سیاست یک کشور نه از طریق دیپلماسی بلکه از طریق فیلم های آن نمایش داده شود و مخاطب در عین حالی که فیلمی را مشاهده می کند با سیاست و خط مشی کشورش نیز آشنا شود. سینما در کشور ما خیلی زود وارد شد و به دلیل جاذبیت ذاتی این هنر صنعت خیلی زود نیز جای خود را باز کرد به گونه ای که امروز کشور ما جز برترین کشورهای دارای سینما است .  
اما علتی که باعث انتخاب این موضوع یعنی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت ارشاد در حوزه سینما شد شاید این موضوع باشد که چرا ما یک رویکرد مشخص در رویه قانونی خودمان که بتواند از دستبرد شخص به دور باشد در حوزه سینما نداریم چرا فیلم های فیلمسازان به راحتی و بدون هیچ استناد قانونی متوقف می شود و حتی برتر از آن از اکران آن جلوگیری می شود مگرنه این است که برای ساخت یک فیلم میلیاردها تومان پول باید هزینه شود. نکته جالب اینجاست که به دلیل نداشتن رویکردی مشخص در طی این حدود هفتاد یا هشتاد سال که دارای سینما هستیم همواره سینما گران ما ناراضی از وضع به وجود آمده و دیدگاههای شخصی بوده اند.
اما نکته مهمی که یکی از هدفهای مهم اینجانب در پرداختن به این موضوع است که متولی واقعی سینمای ایران چه کسی می تواند باشد آیا تصمیم گیر نهایی وزارت ارشاد و به طور اخص سازمان سینمایی می باشد یا اینکه نهادهای دیگری نیز در تصمیم گیری سهیم می باشند در این مورد نباید از نقش و کارکرد مهمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارا می باشد چشم پوشی کرد و باید بررسی کنیم که مصوبات شورا تا چه اندازه تاثیر در وضع سینمای ما داشته است و می تواند در آینده داشته باشد و اگر زمانی بین مصوبات شورا و قانون و آیین نامه های وزارتخانه تداخلی پیش آید چگونه می تواند آن را بر طرف کرد.
اما نکته مهم اینجاست که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در سال 1390 تبدیل به سازمان سینمایی شد اینکه سازمان و چگونگی شکل گیری آن چه تفاوتهایی با معاونت یک وزارتخانه دارد حتما سعی می کنیم که مورد بررسی در این پایان نامه قرار گیرد اما حتما نیاز و احساس نیاز جدی وجود داشته است که یک معاونت تبدیل به یک سازمان شود و اینکه دیگر نمی شده است این هنر صنعت مهم را از طریق یک معاونت راهبری کرد اما باز به دلیل نداشتن رویکرد و رویه مشخص و از همه مهمتر قانون مشخص خیلی تغییری در کارکرد سازمان سینمایی دیده نشده است. موضوع دیگری که سعی می کنیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا اداره سینما که یک هنر مردمی و مردم پسند نیز

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما