digidtyle

پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

پایان-نامه-راهکارهای-غیرکیفری-پیشگیری-از-جرم-در-حقوق-اسلامی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 
فهرست مطالب
عنوان                                              صفحه

چكيده    1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-کلیات تحقیق    3
1-1-مقدمه    3
1-2-اهداف تحقیق    4
1-3-سئوالات تحقیق    4
1-4-فرضیات تحقیق    5
1-5-پیشینه و سابقه تحقیق    5
1-6-روش تحقیق    6
1-7-ساماندهی تحقیق    6
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
2- مفاهیم و کلیات    9
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم    9
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم    9
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی    11
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم    15
گفتار اول: عوامل جرم زا    15
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم    23
مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم    28
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم    30
گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم    37
گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن    39
فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم
3-پیشگیری غیر کیفری از جرم    46
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی    46
گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی    47
گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی    48
مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی    53
گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی    55
گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار    56
گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی    60
مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم    61
گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم    61
گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی    62
گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی    64
گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی    67
مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم    69
گفتار اول: جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام    69
گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم    72
گفتار سوم: نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم    74
گفتار چهارم: پيشگيري از جرم از طريق آموزه هاي قرآني    76
فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم    86
مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم    86
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت    86
گفتار دوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص    92
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت    93
گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه    94
گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم    95
مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم    99
گفتار اول : پلیس    100
گفتار دوم: دادستان    102
گفتار سوم: رسانه ها    109
گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی    118
گفتار پنجم : فرهنگ و هنر    122
گفتار ششم: خانواده    126
گفتار هفتم: مردم    130
نتیجه گیری    133
منابع و آخذ    136


چكيده
بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

به وسيله‌ی:
کبری سعادتمند

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي شود . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره مي شود از جمله، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

 

 

فصل اول:
 کلیات تحقیق
 


1-کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف تحقیق
موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
- مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
- بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
- بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن ر

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما