digidtyle

دانلود پایان نامه خريد دين در معاملات بانكي

دانلود پایان نامه خريد دين در معاملات بانكي

دانلود-پایان-نامه-خريد-دين-در-معاملات-بانكي

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه 1

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن 1

سؤال ها و فرضیه‌ها 4

پیشینه و روش تحقیق 5

فصل اول: ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه

1-1 مباحث اصطلاحي 8

1-2  مباحث تاريخي 15

1- 3- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه 21

1-3-1  مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين 21

1-3-2 مقايسه عقد حواله با انتقال طلب و دين 24

1-3-3 مقايسه Delegation با عقد حواله 31

1-3-4 مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب و دين 32

1-4 تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق خارجي 37

1-4-1 مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از ديدگاه حقوق داخلي 37

1-4-2  تعهد 37

1-4-3 انتقال و تبديل تعهد و دين 39

1-4-4 آثار انتقال 45

1-4-5  انتقال دين 48

1-4-6  انتقال دين در حقوق خارجي 51

1-4-6-1  انتقال دين در حقوق فرانسه 51

 

 

1-4-6-2  انتقال دين در حقوق آلمان 52

 

1-4-6-3 انتقال دين در حقوق سويس 53

فصل دوم: اعتبار قرارداد خريد دين

2-1- بيع دين به شخص مديون و شخص ثالث 61

2-1-1  ديدگاه مذاهب اسلامي 71

2-1-1-1 بیع دین به مدیون 72

2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون 72

2-1-2 آيات و روايات 73

خاتمه 80

2-2 ديدگاه حقوقي 82

2-2-1 اصول حقوقي 83

2-2-2 ضرورت‌هاي اجتماعي 90

2-2-3 قوانين و مقررات 92

فصل سوم:آثار قرارداد خريد دين

3-1- آثار خريد دين نسبت به خريدار دين 97

3-1-1- انتقال دين و طلب 97

3-1-2- انتقال توابع طلب و دين 99

3-1-2-1- انتقال اوصاف طلب 99

3-1-2-2- انتقال تضمينات 100

3-1-2-3- انتقال دعاوي 102

3-2- آثار قرارداد خريد دين نسبت به فروشنده دين 104

3-2-1- عدم اقدام عليه خريدار دين و همكاري با او در وصول طلب 105

3-2-2- ضامن بودن فروشنده دين در مقابل خريدار دين نسبت به عدم وجود دين و طلب 106

 

 

3-3- آثار قرارداد خريد دين نسبت به مديون 106

 

3-3-1- قابليت استناد جانشيني خريدار دين يا عدم آن در مقابل مديون 107

3-3-2- قابليت استناد ايرادات و دفاعيات يا عدم آن 108

3-4- آثار عقد خريد دين نسبت به اشخاص ثالث 109

3-5 آثار فاكتورينگ و فورفيتينگ 111

نتیجه‌گیری 133

ضمائم 148

منابع 152

چکیده انگلیسی 157

 

 

 

 

 


 

چکیده

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده،‌استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است.

از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است.

در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

1- خرید دین 2- فاکتورینگ 3- فورفیتینگ 4- بیع 5- دین 6- خرید 7- تعهد

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مقدمه

تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن

مبحث خريد دين كه امروزه يكي از معضلات نظام حقوقي ايران است و دقت و هزينه‌ي بسيار مصروف حلّ آن شده و هنوز هم بلا تكليف مانده است، موضوع تحقيق و بررّسي رساله‌ي حاضر است. اين مبحث به سه جهت عمده، اهميّت بسزا دارد: نخست اين‌كه مباحث جدّي ماهوي و نظري حقوقي را دامن مي‌زند كه اشتغال به چنين مباحثي، حتي اگر فاقد نتايج كاربردي نيز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثير بسزا دارد. ديگر اين‌كه اين مبحث، با تاريخ علم حقوق نيز پيوندي وثيق خورده است تا آنجا كه بررّسي ماهوي آن فارغ از دست كم اندك توضيحاتي در حيطه‌ي تاريخ حقوق ميسّر نيست؛ كه اين خود باعث مي‌شود، شاخه‌ي تاريخ علم حقوق كه تا امروز سخت مغفول مانده است، جاني تازه و اهميّتي دوباره بيابد. به ديگر سخن، هرگاه مبحثي و معضلي حقوقي، پاي تاريخ حقوق را نيز به ميان كشد، مشتغلين، پژوهشگران و دانش‌جويان حقوق را، بيش از پيش به اهميّت پيگيري تاريخ اين دانش متفطن مي‌سازد. از اين‌رو، در همين مقدمه و در همين راستا، تطوّر تاريخي خريد دين، با عنايت به حقوق ايران پرداخته و پس از فراغت از آن به تبيين و شرح مباحث ماهوي و معضلات مربوط به آن مبادرت خواهيم نمود. بلحاظ تاريخي خريد دين در معنايي كه مدّ نظر اين رساله است- يعني معناي جديد آن كه در نظام بانكي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد- در سويس متولّد شد و در لندن نشو و نما يافت.

همچنين ضرورت توجه و بررسي مفهوم خريد دين در امور بانكي (Factoring , Forfaiting) بدليل فوايد، اهميت موضوع و كاربردي است كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف برحسب مورد دارد، لذا از آنجا كه اقتضاي جامعه كنوني باعث شده چنين نهادي در عالم حقوق رشد كند به نحوي كه به عنوان يكي از ابزارهاي مالي شناخته شده و مهم در حقوق تجارت بين‌الملل مورد استفاده قرار گيرد و موسسه‌هاي مالي بزرگ و بانك‌ها باتوسل به اين ابزار باعث رونق اقتصاد و تسهيل مبادلات بين‌المللي گرديده‌اند.

هرچند در علم حقوق برخلاف ساير علوم، تغيير و تحول كمتري در آن‌صورت مي‌گيرد اما در عين حال قابليت پيشرفت و تكامل را برحسب نظام مخصوص خود دارد. (برخلاف نظر پيروان حقوق طبيعي كه اعتقاد بر ثبات حقوق دارند)

از اينرو، امروزه لندن مركز مبادلاتي از اين دست به حساب مي‌آيد. با ورود نظام بانكي جديد به ايران، به تدريج خريد دين نيز كه از لوازم مهم نظام بانكي محسوب مي‌شود، به نظام بانكي ايران و به تبع آن به فضاي حقوقي كشورمان راه يافت و تا پيش از انقلاب اسلامي، مقبول و مورد استفاده بود.

پس از انقلاب اسلامي امّا، مورد نقد فقهي قرار گرفت و در عين حال كه در همان دوران پيش از انقلاب نيز فقها بدان نقد وايراد مي‌دانستند پس از انقلاب اسلامي با چالشهاي جدي‌تري مواجه شد و مورد نقد فقهي قرار گرفت تا آنجا كه براي مدت كوتاهي از نظام حقوقي ايران برچيده گرديد. اما بدليل نيازهاي جامعه و فوايد مترتب براين نهاد حقوقي ديگر بار به نظام

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما