digidtyle

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

دانلود-گزارش-کارآموزی-حسابداری-صنعتی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

نمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی ..................................... ................  5

ماهیت حسابداری صنعتی ................................................................ ................. 6

مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی ............................. ................. 7

مؤسسات بازرگانی و تولیدی : مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته ...... 7

انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی ....................................................  8

هزینه محصول و هزینه دوره .......................................................................... 10

انواع موجودیها در واحدهای تولیدی ............................................................... 10

جریان هزینه های تولید در سیستم دائمی ........................................................ 11

جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده ......................................................... 14

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما