digidtyle

دانلود مقاله زیبایی و نقاشی در معماری

دانلود مقاله زیبایی و نقاشی در معماری

دانلود-مقاله-زیبایی-و-نقاشی-در-معماری

دانلود مقاله زیبایی و نقاشی در معماری 18 ص با فرمت WORD 

 

مقدمه :

هنـر نقاشی در قرن بیست با نو آوری همـراه می شــود به طوری که خلاقیت ونواوری موضوع اصلی آثـار نقاشی است.در این زمان هنرمندان بر پایه خلاقیتشان تا بدانجا پیش می روند که گاهی حتی با یک اثر هنری می توانند آرامش ذهنی تماشاگر را برهم زنند یا انتخاب هر شی یا هر موضوعی حتی اگر مبتذل هم باشد را به عنوان یک اثر هنری قـلمداد می کنند . خلاقیت هنری باعث می شود تا گروهی از هنرمنـدان به کار های  ناشایست و دور از اخلاق اجتماعی دست یازند  و یا اینکه ابراز وجود هـنری خود را به صورت جلوه های بیمارگونه بروز دهند .برخی نیز تلاش کردند تا نقش متعهـدانه ای را نسبت به  مســایل اجتماعی و انســانی  در پیش گیرند وهمه اینها باعث می شودتا خصوصا' در دهه های آخر قرن شاهد ظهور شیوه های متنوعی از کار هنری باشیم.

طبیعت تاثیر گذار است و در عین حال می توان رد پای آن را در هر پژوهش خلاقیت جست جو کرد .انسان ها از طبیعت تقلید کرده اند;ساختن خشت را از در ختان فراگرفته ‚و از گل ها ی وحشی برای خلق سر ستون ها الهام گرفته اند .امواج در یا نقش مایه هایی را برای خلق جزییات گچ بری و تزیینات به آنها بخشیده است .طبیعت به وضوح دربه کار گیری استعاره در طراحی معماری نقش مر کزیت دارد .طبیعت شاید به مثابه والاترین استعاره‚سر چشمه استعاره های بسیار مهم و در عین حال متفاوتی بوده است .طبیعت ویژگی ها و بن مایه های خود را برای تامین در آرامش ‚ سختی و والای –متنند آرامش در یا –صدای برگها –نقش و نگار زمین –و حالات فصول –به ما ارزانی می کند.طبیعت سرچشمه ‚احساسات –شور و شعف –و رایحه فضا و زمان است .بسیاری از احساساتی که طبیعت به وجود می آورد نا محسوس هستند: تغییر ساعات و گذشت زمان ‚ که با تغییر رنگ کوها و آسمان ‚ عبور نور از لابه لای ابر ها ‚و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشید مشخص می شود .تمامی این موا رد کیفیات نا محسوسی هستند که حضور خود را از طریق مشاهده یا تا ثیر عناصر محسوس طبیعت (مثل کوه ها – آسمان –در یا –درها –حیوانات و موجودات زنده ) بر ما مشهود می سازند.طبیعت به یک معنا غیر قابل دسته بندی است‚ چرا که با همه چیز در تماس است .روح زندگی را در آنها می دمد و شرایط لازم وجود و رویش وجودات را فراهم می کند .طبیعت دلیل هر گونه ((تغییر پذیری )) است ‚ ضمن اینکه مامن ((ابهام))و مکان ناشناخته ها نیز هست.با آنکه هر پژوهشی در باره طبیعت باید به هر دو جنبه آن (محسوس نا محسوس )اشاره شود.

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما