digidtyle

دانلود گزارش کارآموزی بررسي و معرفي كارخانه آبسال

دانلود گزارش کارآموزی بررسي و معرفي كارخانه آبسال

دانلود-گزارش-کارآموزی-بررسي-و-معرفي-كارخانه-آبسال

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: معرفي واحدهاي كارخانه

مقدمه............................................................................................................................................................. 2

معرفي واحدهاي كارخانه......................................................................................................................... 5

بخشهاي اداري............................................................................................................................................. 5

بخشهاي خدماتي........................................................................................................................................ 11

فصل دوم: مفهوم كيفيت و تاريخچه آن............................................................................................... 14

مفهوم كنترل كيفيت................................................................................................................................. 15

خلاصه اي از تاريخچه فعاليتهاي كيفيت............................................................................................ 23

فعاليت هاي كيفيت در طول تاريخ....................................................................................................... 27

فصل سوم: بررسي وضعيت موجود كنترل در شركت آبسال......................................................... 29

بررسي وضعيت كنترل كيفيت در زمان ساخت كود........................................................................ 30

دستورالعمل استفاده از استاندارد.......................................................................................................... 31

گزارشها و نمودارهاي تلفات توليدي و زماني در دوره توليد كولر AC40 كارخانه آبسال در سال 82-83       38

دانلود فایل

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما