digidtyle

پايان نامه مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد

پايان نامه مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد

پايان-نامه-مقايسه-ويژگيهاي-شخصيتي-در-دانشجويان-با-نگرش-مثبت-و-منفي-به-مواد-مخدر-و-اعتياد

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد


چكیده                                    7
فصل اول: كلیات تحقیق                            8 
مقدمه                                     10 
بیان مساله                                 12 
اهداف تحقیق                                 13 
فرضیه تحقیق                                 14 
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                     16 
تعریف اعتیاد                                 17 
اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی                 18 
تعریف افسردگی                             21 
شكل گیری افسردگی در جریان تحول                     23 
افسردگی های دوره اول كودكی                     24 
افسردگی اتكایی                             25 
بی حالتی خلقی                                 28 
افسردگی های زودرس دیگر                         29 
افسردگی در خلال دوره ها دوم و سوم كودكی             34 
نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند                 35 
نشانه های وابسته به رنج افسرده دار                     36 
رفتار های معادل افسردگی                         38 
واكنش اضطرابی افسرده دار                         40 
افسردگی متبنی بر احساس رها شدگی                     42 
فراوانی افسردگی در خلال تحول                     44 
گسترده افسردگی مهار                         50 
اختلالات شخصیت                             56 
نظامهای راج طبقه بندی                         57 
اختلالات مربوط به محور I                          60 
اختلالات شخصیت                             66 
خطرات و مزایای تشخیص و طبقه بندی                 68 
خطای تشخیص                             71 
سوالات فصل پنجم                             75 
فرایند سیگاری شدن                             79
اعتیاد به الكل                                 81 
روشهای پیشگیری از الكلسیم                         82 
پیشگیری و جلوگیری از سو مصرف                     83 
واژه اعتیاد در فرهنگ ایران                         84 
علتهای اعتیاد                                 90 
خانواده افراد معتاد                             91 
دوستان و اوقات فراغت                         95 
عوامل سیاسی                                 96 
پیشگیری از اعتیاد                             97 
فصل سوم : روش تحقیق                         100 
جامعه مورد مطالعه                             101 
ابزار اندازه گیری تحقیق                         102 
روش تحقیق                                 103 
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داری                 104 
جدول 1-4 نمرات خام آزمونیها از ویژگیهای شخصیتی         105 
جدول 3-4 مقایسه پارانویا در بین دانشجویان                 108 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                     112 
بحث و نتیجه گیری                             113 
پیشنهادات                                 115 
محدودیت ها                                 116 
منابع و ماخذ                                 117 

    چکیده:
هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی 84 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی – ضعف روانی و پارانویا – در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان رشته برق و مکانیک که در سال 84 مشغول به تحصیل هستند . که از بین 1200 نفر طبق امار بخش کامپوتر دانشگاه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه      بر روی انها اجرا گردیده و جهت ازمون فرضیه ها تحقیق از روش اماری   متغییرمستقل در سطح امار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست امده  حاکی از ان است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی دانش جویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری ان برابر   است.


فصل اول
    «    کلیات تحقیق»


       مقدمه
      بیان مساله
      اهداف تحقیق
      اهمیت و ضرورت تحقیق
    فرضیه؟
    واژه ها و مفاهیم وتعاریف عملیات


مقدمه:
تعدادی ازافراد بشر به دلایل مختلف درونی و بیرونی از مواردی استفاده می کنند که چون جنبه تخدیر یا تحریک دارد ، علیرغم مضار این موارد به اسانی قادر به ترک انها نیستند . 
سابقا واژه معتاد معنای محدودی داشت و به کسانی اطلاق می شد که به الکل و مواد مخدر وابستگی داشتند این مطلبی شناخته شده بود که مصرف زیاد این مواد شیمیایی تاثیرات روان گردان دارد . بدین معنی که انها در حالت عاطفی – شناختی و رفتاری انسان تغییرات عمده ایجاد می کند ولی امروزه می دانیم که مواد دیگری مانند نیکوتین و کافئین نیز تاثیرات مشابهی بر انسان دارد که بسیاری از افراد معتاد به خوردن ، قمار کردن ، خریدن و ... هستند و همانطور که در تعریف اعتیاد گفته می شود مهمترین و قابل تعریف ترین مشخصه ان وابستگی جسمی و روانی به عنصری طبیعی یا شیمیایی است که جدائی از ان پس از مدتی بسیار دشوار است که بعبارتی این مساله می تواند در زندگی مجردی و به خصوص متاهلی تاثیر منفی بسیاری بگذارد و به عنوان مساله مهم مورد توجه قرار بگیرد که گاهی این مسائل باعث جدائی طرفین زوجین از یکدیگر می شود . به طور کلی روان شناسان نگران سلامت خانواده در بین زنان و مردان معتاد هستند ولی روان شناسان تندرستی توجه ویژه ای به تاثیر سو مصرف مواد در زندگی و محیط خانواده و با وجود فرزندان بروی فرزندان می داند که در نتیجه ما باید مساله عوامل خطر افرین در ایجاد نابسامانی های خانواده را به معیار دوم اضافه کنیم و افرادی که با این تغییر در معیار دوم قرار می گیرند در زندگی خود اثر منفی داشته باشند چرا بیشتراز مردان داروهای اعتیاد اور مصرف می کنند ، دلایل ان تقریبا شبیه همان دلایلی است که در مور

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما