digidtyle

پايان نامه اختلال اضطراب اجتماعي (sad) درمان شناختي- رفتاري CBT + ACT

پايان نامه اختلال اضطراب اجتماعي (sad) درمان شناختي- رفتاري CBT + ACT

پايان-نامه-اختلال-اضطراب-اجتماعي-(sad)-درمان-شناختي-رفتاري-cbt--act

اين پايان نامه بصورت كتابخانه اي بوده و مروري مي باشد. فايل به صورت PDF‌ است

 اختلال اضطراب اجتماعي
 (SAD) 
 درمان شناختي – رفتاري
CBT 

ACT 
 حميد هاشم مطوري
 زمستان ٩٤ 

 
فصل اول : آشنايي با اختلال اضطراب اجتماعي ..............................................................................................٥ 
معرفي اختلال اضطراب اجتماعي ................................................................................................................٥ 
شيوع اختلال اضطراب اجتماعي : ................................................................................................................٦ 
معيارهاي ٥-DSM براي اختلال اضطراب اجتماعي ...................................................................................٦ 
تغييرات اعمال شده در ٥-DSM – اختلال اضطراب اجتماعي ..................................................................٨ 
جنبه هاي شناختي .....................................................................................................................................٩ 
جنبه هاي رفتاري .....................................................................................................................................١٠ 
جنبه هاي فيزيولوژيک ..............................................................................................................................١١ 
تشخيص و درمان ..................................................................................................................................١١ 
فصل دوم : جلسات قبل از پروتکل درماني ......................................................................................................١٥ 
جلسه سنجش و بازخورد (جلسات قبل از پروتکل درماني ) ........................................................................١٥ 
جلسه سنجش ...........................................................................................................................................١٥ 
نمودار تشخيصي فوبي اجتماعي ...........................................................................................................١٦ 
پرسشنامه فوبي اجتماعي (SPQ)  .......................................................................................................١٧ 
پرسشنامه هراس اجتماعي کانور ( SPI ) .............................................................................................١٨ 
مثالي از يک مراجعه کننده ...................................................................................................................٢٠ 
اولين جلسه : ارزشيابي  (مثال موردي ).....................................................................................................٢٣ 
جلسه بازخورد ...........................................................................................................................................٣٠ 
فصل سوم : ط رح درماني مبتني بر درمان شناختي – رفتاري..............................................................٤٠ 
مدل Rapee و Heimberg.................................................................................................................٤٠ 
جلسه ١: مطالب آموزشي در مورد اضطراب اجتماعي ................................................................................٤٥ 

 
شرح جلسه و تکنيک ها  .......................................................................................................................٤٥ 
فهرست سه مولفه اضطرابي مربوط به موقعيت هاي اجتماعي اضطراب زا............................................٤٧ 
بيمار : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هفته : . . . . . . . . . . . . ...............................................٤٧ 
مثال موردي – جلسه اول .......................................................................................................................٤٧ 
جلسه ٢: تمام کردن مطالب آموزشي ، طراحي سلسله مراتبي از موقعيت هاي ترسناک................................٥٨ 
شرح جلسه و تکنيک ها ........................................................................................................................٥٨ 
فهرست موقعيتهاي اضطراب اجتماعي براي بيماران ................................................................................٦٠ 
مثال موردي – جلسه دوم .......................................................................................................................٦١ 
جلسه سوم – معرفي بازسازي شناختي : شناسايي افکار خودآيند .................................................................٧٠ 
جلسه  چهارم – بازسازي شناختي : به چالش کشيدن افکار خودايند............................................................٧٠ 
شرح جلسه و تکنيکها............................................................................................................................٧١ 
مثال موردي – جلسه سوم ......................................................................................................................٨٩ 
مثال موردي – جلسه چهارم ...................................................................................................................٩٦ 
جلسه  پنجم – رويارويي و بازسازي شناختي : نخستين رويارويي ................................................................٩٨ 
شرح جلسه و تکنيکها............................................................................................................................٩٨ 
مثال موردي – جلسه پنجم ...................................................................................................................١٠٠ 
جلسه  ششم تا دهم – رويارويي و بازسازي شناختي :رويارويي مداوم .......................................................١٠٤ 
شرح جلسات و تکنيک ها...................................................................................................................١٠٥ 
مثال موردي .........................................................................................................................................١٠٦ 
خاتمه دادن به درمان ............................................................................................................................١٠٨ 
فصل چهارم .......................................................................................................................................١١٦ 
مرور کلي بر درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به همراه مثال 
جلسات درماني اختلال اضطراب اجتماعي ...........................................................١١٦ 
معرفي ACT....................................................................................................................................١١٦ 
هدف ACT..............................................................................................................................................١١٧  ACTبا ديگر رويکردهاي مبتني بر توجه آگاهي چه 
تفاوتي  دارد؟..........................................................................................................................١١٨ 
بهنجار بودن سالم .............................................................................................................١٢٠ 
بهنجار بودن مخرب .............................................................................................................١٢١ 
اجتناب تجربهاي ...................................................................................................................١٢٢ 
مداخلات درماني ......................................................................................................................١٢٤ 
جلسه اول ......................................................................................................................................١٢٥ 
شش فرايند اصلي ACT .......................................................................................................١٢٩ 
جلسه دوم ......................................................................................................................................١٣١ 
جلسه سوم ......................................................................................................................................١٣١ 
جلسه چهارم ................................................................................................................................١٣٢ 
جلسه پنجم ...................................................................................................................................١٣٣ 
جلسه ششم تا دهم ................................................................................................................١٣٣ 
 4

 
 فصل اول : آشنايي با اختلال اضطراب اجتماعي
معرفي اختلال اضطراب اجتماعي 
٤-DSM  نام اين اختلال را فوبياي اجتماعي و نام فرعي آن را اختلال اضطراب اجتماعي در نظر گرفته بود اما 
٥- DSM نام اصلي اين اختلال را اختلال اضطراب اجتماعي در نظر گرفته است ، زيرا مشکلات به وجود آمده در اثر آنها، در مقايسه با ساير فوبياها، معمولآ فراگيرتر هستند و در فعاليت هاي عادي فرد نابساماني بيش

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما