filesell

فنی و مهندسی

گزارش کار نیروی ناشی از فشار هیدرواستاتیک در بر یک صفحه مستوی

گزارش کار نیروی ناشی از فشار هیدرواستاتیک در بر یک صفحه مستوی

            این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده  13 صفحه و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش مربوطه می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله

گزارش کار آزمایش افت اصطکاک در لوله

            این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش مربوطه می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


گزارش کار آزمایش سرریز

گزارش کار آزمایش سرریز

              این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده 16 صفحه و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش مربوطه می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


گزارش کار آزمایش نیروی رانش و جریان عبوری از ونتوری

گزارش کار آزمایش نیروی رانش و جریان عبوری از ونتوری

        این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده  3 صفحه و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش مربوطه می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


گزارش کار آزمایش اندازه گیری دبی در لوله

گزارش کار آزمایش اندازه گیری دبی در لوله

              این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده 6 صفحه  و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش مربوطه می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


گزارش کار آزمایش افت هد در لوله با جریان آرام و مغشوش

گزارش کار آزمایش افت هد در لوله با جریان آرام و مغشوش

              این آزمایش مربوط به آزمایشگاه سیالات می باشد. این گزارش کار در فرمت word بوده و به همراه فایل اکسل نمودارهای گزارش می باشد. ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


پروژه برج مسکونی

پروژه برج مسکونی

برج مسکونی با تمام موارد قبیل پلان ها نماها برش ها پرسپکتیو شیت های اماده و ...خدمت شماها دوستان گرامی! برای اطمینان خاطر شما عزیزان برای دریافت تصاویر بیشتر و بخشی از پروژه به این شماره در واتساپ پیام دهید!09331186911 قیمت محصول منطقی بوده و این پروژه حاصل تلاش و زحمات این جانب در دوره دانشجویی در مقطع کارشناسی معماری می باشد! ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


موزه دنور آمریکا

موزه دنور آمریکا

این فایل شامل تحلیل کامل موزه دنور آمریکا همراه با نما برش پرسپکتیو ها خدمت شما همکاران گرامی ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


اطلاعات معماری نویفرت

اطلاعات معماری نویفرت

لب ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1398)

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری (نسخه سال1398)

          مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی  شـرکتـهای پیـمانـکاری  (نسـخـه سـال1398)    فایل Excel   نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)  براساس فهرستبهای ابنیه  سال 98 فایل Excel  نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)  براساس فهرستبهای تاسیسات برقی  سال 98 فایل Excel   نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول)  براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکی  سال98 نرم افزار تهیه دفترچه محاسبات متره، ریزمتره، برآورد و صورت وضعیت با قراردادهای مختلف برای کارهای:  ابنیه ،  تاسیسات برقی  و  مکانیکی نرم افزار تهیه لیستوفر نرم افزار تهیه گزارش مهندسی ارزش   نرم افزار کنترل آرماتوربندی نرم افزار محاسبه مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد نرم افزا ...

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما


1 ...